Reinigingsrechten Gouda

Bedrijven die hun bedrijfsafval laten ophalen door de gemeentelijke vuilophaaldienst betalen daarvoor reinigingsrechten. De gemeente gebruikt de opbrengsten om de kosten die zij maakt voor het ophalen en verwerken van afval, te betalen.

Voor wie?

Reinigingsrechten moeten betaald worden door het bedrijf dat van de dienst gebruik maakt.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal plastic vuilniszakken dat het bedrijf gemiddeld wekelijks aan de straat zet. De tarieven zijn exclusief BTW.

Bijzonderheden

De inzameling van bedrijfsafval is alleen mogelijk als het om afval van een beperkte omvang en hoeveelheid gaat en als het bedrijfsafval van huishoudelijke aard is. Bedrijven worden jaarlijks door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) uitgenodigd om aangifte te doen en ontvangen op basis van de aangifte een aanslag reinigingsrechten.

Naar boven ▲