Leges Gouda

Leges zijn vergoedingen voor de kosten voor een product dat u bij de gemeente aanvraagt, of voor een dienst die u door de gemeente laat uitvoeren. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van vergunningen, reisdocumenten of gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP).

Voor wie?

De legesaanslag wordt opgelegd aan de aanvrager van de dienst of het product, of, als dat niet kan, aan de persoon of het bedrijf voor wie de dienst is verleend.

Hoogte van de aanslag

De tarieven verschillen per dienst of product.

Bijzonderheden

Voor inhoudelijke informatie over bouwleges neemt u contact op met de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. Voor overige vragen en vragen over algemene legesaanslagen, kunt u contact opnemen met de BSGR. Leges worden niet kwijtgescholden.

Naar boven ▲