1. Home
  2. /
  3. WOZ
  4. /
  5. Wie ontvangt de WOZ-waarde?

Wie ontvangt de WOZ-waarde?

Iedereen die belang heeft bij de WOZ-waarde ontvangt een beschikking.

Wanneer heeft u belang bij de WOZ-waarde?

U heeft belang bij de WOZ-waarde wanneer deze gebruikt mag worden op grond van een wettelijk voorschrift en dit financiële invloed op u heeft.

De Wet WOZ zorgt dat er bij de belastingen over onroerende zaken wordt uitgegaan van dezelfde waarde. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing van onder andere de watersysteemheffing gebouwd en de onroerende zaakbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde de basis voor verschillende Rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), erf- en schenkbelasting en vennootschapsbelasting.

Ook wanneer u huurder bent van een woning heeft u recht op een beschikking. Sinds oktober 2015 is de huurprijs van uw woning deels afhankelijk geworden van de WOZ-waarde. U hebt daarom belang bij de WOZ-waarde.

Beschikking

De eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen ontvangen elk jaar een beschikking. Dit is de officiële bekendmaking van de WOZ-waarde. Ook voor objecten in aanbouw wordt een waarde beschikt. De BSGR combineert de WOZ-beschikking zoveel mogelijk met de gemeentelijke belastingen op het aanslagbiljet. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn, wordt aan slechts 1 van hen een WOZ-beschikking verzonden. In de beleidsregels van de BSGR kunt u nagaan hoe deze persoon wordt gekozen.

Nieuwe belanghebbende beschikking

Tijdens het belastingjaar kunt u een belang krijgen bij de WOZ-waarde van een woning. Dit kan het geval zijn als u bijvoorbeeld erfgenaam bent. Dan is de WOZ-waarde van belang voor uw aangifte erfbelasting. In zo’n geval kunt u een nieuwe medebelanghebbende beschikking aanvragen. Deze gaat in op het moment dat u volgens de gemeentelijk basisadministratie de nieuwe gebruiker bent of de datum waarop het Kadaster aangeeft dat u de nieuwe eigenaar bent.

Tegen de waarde in deze beschikking kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken.

Wanneer u een dergelijke beschikking wenst aan te vragen kunt u dit doen via het contactformulier op deze website.

Naar boven ▲