1. Home
  2. /
  3. WOZ
  4. /
  5. Waardepeildatum

Waardepeildatum

De BSGR stelt de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2022 heeft dus 1 januari 2021 als waardepeildatum.

Over de waardepeildatum

Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. De BSGR kijkt daarbij naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2022 zijn verkocht. Wanneer er weinig verkoopprijzen beschikbaar zijn, kan de BSGR ook gebruik maken van eerdere marktgegevens. De BSGR controleert en analyseert alle verkoopprijzen.

In de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2022 wordt de woningmarkt in Nederland gekenmerkt door hoge stijgingen. Het verschil tussen woonplaatsen, wijken en type woningen kan behoorlijk groot zijn daarom hoeft de stijging bij elke woning niet gelijk te zijn aan de gemiddelde landelijke of regionale stijging. De BSGR onderbouwt de waarde met zo goed mogelijk vergelijkbare woningen, rekening houdend met alle genoemde verschillen. Deze sterk stijgende huizenprijzen, mede als gevolg van het tekort aan woningen, hebben ook invloed op de WOZ-waardepeildatum van 1 januari 2021.

Het bedrag dat u uiteindelijk aan OZB belasting moet betalen is enerzijds afhankelijk van de WOZ-waarde en anderzijds van de belastingtarieven die door uw gemeente zijn vastgesteld.

->Wat zijn mijn belastingtarieven in mijn gemeente?

Over de toestandspeildatum

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum. Als u echter in het jaar na de waardepeildatum uw woning heeft verbouwd (of uw woning nieuw gebouwd is), kijken wij naar de eigenschappen van de woning (de toestand) op de toestandspeildatum. De toestandspeildatum is dan 1 januari van het belastingjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.

Voorbeeld toestandsdatum

De toestandsdatum en peildatum zijn goed uit te leggen voor de waarde van een nieuw te bouwen woning.

Wanneer de bouw van de woning start op 1 februari 2021, wordt de waarde van deze woning voor belastingjaar 2022 bepaald naar de toestand waarin het object zich bevindt op 1 januari 2022 (op 1 januari 2021 bestond deze woning nog helemaal niet). De waarde wordt echter gebaseerd op  verkoopcijfers gerealiseerd op of rond de waardepeildatum 1 januari 2021.

Het bovenstaande voorbeeld geldt ook voor renovaties en aanbouwen en voor situaties als bijvoorbeeld sloop en brandschade.

Naar boven ▲