1. Home
  2. /
  3. WOZ
  4. /
  5. De WOZ-beschikking in 2022

De WOZ-beschikking in 2022

Wanneer ontvangt u uw WOZ-beschikking?

Met dagtekening 28 februari 2022 zullen de meeste WOZ-beschikkingen in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude verzonden worden, meestal in de vorm van een gecombineerd aanslagbiljet voor gemeentelijke- en waterschap aanslagen. Voor een aantal objecten is de waardering nog niet afgerond omdat er nog (specifiek) onderzoek gedaan moeten worden naar de juistheid van de gegevens die de basis vormen van de (her)waardering.

De WOZ-beschikking ontvangt u elk jaar; de WOZ-waarde geldt voor één belastingjaar en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Voor de gemeente Velsen zullen de beschikkingen met dagtekening 30 april 2022 verzonden worden.

Waarderen op gebruiksoppervlakte

Vanaf 1 januari 2022 worden alle woningen in Nederland gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte (voorschrift van de Waarderingskamer, onze toezichthouder). Zo gebruikt de overheid een uniforme aanduiding voor de grootte van woningen en spreekt de overheid ‘dezelfde taal’ als de markt (Funda). De meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen kunt u vinden op: https://www.waarderingskamer.nl . Door het waarderen op gebruiksoppervlakte wordt er gestreefd naar meer transparantie en meer uniforme registratie van kenmerken binnen de gehele overheidsinformatie

Wij vergelijken de gebruiksoppervlakte) van uw woning met de gebruiksoppervlakte van vergelijkbare andere woningen in uw gemeente om de WOZ-waarde vast te stellen. De overgang van waarderen op inhoud naar waarderen op gebruiksoppervlakte kan tot gevolg hebben dat uw woning met andere woningen vergeleken wordt dan voorgaande jaren.  De gebruiksoppervlakte is een belangrijk onderdeel van de basis van de taxaties maar er zijn nog meer kenmerken van belang (o.a. type woning, bouwjaar, bijgebouwen en andere kenmerken) voor het vaststellen van de WOZ-waarde van uw woning. De woningen in de gemeenten Gouda en Leiderdorp zijn al een jaar eerder, per 1 januari 2021, op gebruiksoppervlakte gewaardeerd.

Voor de gemeente Velsen zijn nog niet alle woningen omgezet naar de gebruiksoppervlakte; daarom zullen de beschikkingen voor deze gemeente met dagtekening 30 april 2022 verzonden worden.

->Hoe wordt de WOZ-Waarde vastgesteld?

->Welke datum wordt gebruikt om WOZ-waarde te bepalen?

Naar boven ▲