Verordeningen gemeente Zoeterwoude 2018

Voor het jaar 2018 zijn in Zoeterwoude de tarieventabellen belastingen en rechten opnieuw vastgesteld. Voor de onroerende zaakbelasting, rioolheffing, de precariobelasting en de afvalstoffenheffing zijn de verordeningen uit 2011 nog steeds van toepassing. Voor de verordening bedrijven investeringszone geldt de verordening die in 2015 is vastgesteld.

Naar boven ▲