1. Home
  2. /
  3. Gemeente Wassenaar

Gemeente Wassenaar

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft namens de gemeente Wassenaar afvalstoffenheffing, baatbelasting, hondenbelasting, ondernemingsheffing, onroerende zaakbelasting, reinigingsrechten, rioolheffing en toeristenbelasting. Daarnaast verstuurt de BSGR de WOZ-beschikkingen voor alle onroerende zaken in de gemeente.

Informatie per belastingsoort

Via het menu links leest u per belastingsoort een omschrijving van de belasting; waarvoor de gemeente de opbrengsten gebruikt; wie de aanslag krijgt; hoe de hoogte van de aanslag wordt bepaald en eventuele bijzonderheden.

Waterschapsbelastingen

De gemeente Wassenaar ligt op de grens tussen 2 waterschappen. Daarom krijgt een klein deel van de inwoners van Wassenaar alleen een aanslag gemeentelijke belastingen van de BSGR; de waterschapsbelastingen worden daar opgelegd door de Regionale Belastinggroep.

Tarieven

Voor een overzicht van de tarieven van alle belastingen in uw gemeente gaat u naar tarieven Wassenaar.

Naar boven ▲