Ik ga verhuizen. Wat gebeurt er met mijn aanslag?

Als u gaat verhuizen, moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist, moet u dit aangeven. De gemeente past uw gegevens aan en brengt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) hiervan op de hoogte.

Als uw verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag, ontvangt u 6 weken nadat het bericht over uw verhuizing bij de BSGR binnen is een verminderingsbericht. Ook als u alleenwonend wordt, worden bepaalde belastingen verminderd.

Naar boven

Ik ga verhuizen. Moet ik iets doorgeven aan de BSGR?

Nee, als u gaat verhuizen, hoeft u dat niet door te geven aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). U moet zich wel inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Als u naar het buitenland verhuist, moet u zich laten uitschrijven bij de gemeente. In beide situaties past de gemeente uw gegevens aan en brengt de BSGR hiervan op de hoogte.

Als uw verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag, ontvangt u 6 weken nadat het bericht over uw verhuizing bij de BSGR binnen is een verminderingsbericht. Ook als u alleenwonend wordt, worden bepaalde belastingen verminderd.

 

Naar boven

Mijn partner is overleden. Wat gebeurt er met de aanslag?

Het is afhankelijk van de situatie wat er met uw aanslag gebeurt.

  • In het geval u als alleenwonende achterblijft en de aanslag op naam staat  van uw overleden partner, zal de aanslag in de toekomst op uw naam worden opgelegd voor een eenpersoonshuishouden. Als u met meerdere personen op het adres blijft wonen, blijft de aanslag onveranderd.
  • Als de aanslag op uw naam stond en u bent door het overlijden van uw partner alleenwonend geworden, wordt de aanslag in veel gevallen verminderd. De vermindering geldt voor belastingen waarbij de grootte van het huishouden bepalend is voor de hoogte van de aanslag. Voorbeelden zijn de zuiveringsheffing en, in veel gevallen, de afvalstoffenheffing en rioolheffing. U ontvangt binnen 6 weken na het overlijden bericht.

Naar boven

Mijn partner is overleden. Moet ik iets doorgeven aan de BSGR?

Nee, u hoeft het overlijden van uw partner niet te melden bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), omdat de BSGR hiervan door uw gemeente op de hoogte wordt gesteld.

Naar boven

Ik ga scheiden. Wat gebeurt er met mijn aanslag?

Als u gaat scheiden, moet de vertrekkende partner zich inschrijven in de gemeente waar hij of zij gaat wonen. Ook als hij of zij binnen de gemeente verhuist, moet hij of zij dit aangeven. De gemeente past uw gegevens aan en brengt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) hiervan op de hoogte. Als de verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag, ontvangt de partner op wiens naam de aanslag staat binnen 6 weken na verhuizing bericht.
Terugbetalingen worden gedaan aan de persoon op wiens naam de aanslag staat, ook al is er betaald van de rekening van de ex-partner of een en/of-rekening.

Naar boven

Ik heb mijn woning verkocht. Wat gebeurt er met mijn aanslag?

Ook als u uw woning verkoopt, moet u zich bij uw verhuizing inschrijven op uw nieuwe adres. Zo lang u ingeschreven staat op het oude adres, zal de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) belastingen voor gebruikers, zoals afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing, bij u in rekening blijven brengen.

Belastingen voor eigenaren, zoals onroerende zaakbelasting eigenaren en watersysteemheffing eigenaren, worden bij de verkoop van een woning niet verminderd. Vaak zorgt de notaris ervoor dat deze belastingen worden verrekend met de nieuwe eigenaren. Dit kunt u nakijken in de akte van transport.

Naar boven

Ik heb een woning gekocht. Hoe kom ik aan een WOZ-beschikking?

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) stuurt de WOZ-beschikking naar de persoon die op 1 januari bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar. Als de woning in de loop van het jaar van eigenaar verandert, krijgt de nieuwe eigenaar pas in het volgende belastingjaar een WOZ-beschikking op naam. Als u eerder een WOZ-beschikking op naam wilt hebben, kunt u deze bij de BSGR aanvragen via het contactformulier.

Naar boven

Ik ben maar gedeeltelijk eigenaar van een onroerende zaak. Kan de aanslag gesplitst worden?

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Bij het opleggen van een aanslag moet de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) 1 persoon of bedrijf aanwijzen als belastingplichtige. Als een woning of bedrijfspand meerdere eigenaren heeft, wijst de BSGR een belastingplichtige aan op basis van de aanwijsrichtlijnen. Op verzoek kan de aanslag wel op een andere naam worden gezet. Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door beide partijen. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; deze moet gewoon betaald worden.

Naar boven

Er staan zowel privé- als zakelijke belastingen op mijn biljet. Kan de aanslag gesplitst worden?

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Waarschijnlijk maakt u deel uit van een VOF, CV of maatschap. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) legt aanslagen op gebaseerd op de gegevens van het Kadaster. Het Kadaster registreert sinds 2005 geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken, omdat zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Om uw financiële administratie op orde te houden, kunt u de aanslag gedeeltelijk van uw zakelijke rekening en gedeeltelijk van uw privérekening betalen.

Naar boven

Kan de tenaamstelling van de aanslag gewijzigd worden?

Op verzoek kan een aanslag op een andere naam worden gezet. Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door beide partijen. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; de aanslag moet gewoon worden betaald.

Naar boven

Hoe kan ik de wijziging van mijn rekeningnummer doorgeven?

U kunt het rekeningnummer wijzigen via onze Digitale balie of schriftelijk. Bij de Digitale balie logt u in met uw DigiD. Als u uw rekeningnummer schriftelijk wilt wijzigen, vragen wij u tenminste de volgende gegevens te vermelden:

  • uw naam
  • uw burgerservicenummer (BSN)
  • het oude en nieuwe rekeningnummer
  • uw handtekening

Als u uw aanslagen automatisch laat afschrijven door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) krijgt u een schriftelijke bevestiging dat het rekeningnummer is gewijzigd. Heeft u geen doorlopende SEPA-incasso (voorheen automatische incasso)? Dan ziet u de wijziging bij het eerstvolgende aanslagbiljet dat u ontvangt; op de bijgevoegde acceptgirokaart(en) is uw nieuwe rekeningnummer afgedrukt. U kunt de voortgang van de verwerking van uw wijziging controleren in de Digitale balie.

Naar boven

Ik wil mijn hond aanmelden voor hondenbelasting, wat moet ik doen?

Om een hond aan te melden, kunt u het snelste via onze Digitale balie uw hond aanmelden. Hiervoor heeft u een DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord nodig. Mocht dat niet lukken dan kunt u gebruikmaken van het aangifteformulier hondenbelasting. Zie hiervoor de pagina formulieren.