Veelgestelde vragen over kwijtschelding


Voor welke belastingsoorten kan ik kwijtschelding krijgen?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, onroerende zaakbelasting, rioolheffing, watersysteemheffing gebruikers en zuiveringsheffing. Als u in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,  Voorschoten, Waddinxveen of Wassenaar woont, kan ook de hondenbelasting die u betaalt voor uw eerste hond worden kwijtgescholden.

Naar boven

Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

U komt in aanmerking voor kwijtschelding als uw inkomen en vermogen binnen de vastgestelde grenzen vallen. Iemand met een inkomen op bijstandniveau komt bijna altijd in aanmerking voor kwijtschelding, tenzij hij of zij vermogen heeft. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen woning. Via de Digitale balie van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) kunt u aan de hand van 5 vragen een indicatie krijgen of het zin heeft om kwijtschelding aan te vragen. U kunt meteen een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Dit moet u volledig invullen en terugsturen naar de BSGR.

Naar boven

Ik woon op kamers. Kan ik kwijtschelding krijgen?

Als u een kamer huurt en de sanitaire voorzieningen (douche, keuken, toilet) deelt met andere kamerhuurders in de woning, dan kunt u beter bezwaar maken dan kwijtschelding aanvragen. Stuur een kopie van uw huurcontract mee, waaruit blijkt dat u een kamer huurt. Als uw bezwaar wordt toegekend, wordt de aanslag opgelegd aan de verhuurder.

Deelt u een woning met 1 of meer huisgenoten en heeft u een gezamenlijk huurcontract? Dan heeft het geen zin om bezwaar te maken; de aanslag wordt in dit geval alleen op naam van de verhuurder gezet als hij of zij daar zelf om verzoekt. U zou wel in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding. Bij de beoordeling van uw verzoek wordt ook gekeken naar de financiële situatie van uw medebewoners. U moet dus ook hun gegevens opgeven. Uw kwijtscheldingsverzoek wordt beoordeeld volgens de ‘echtgenotennorm’.

Naar boven

Ik heb de aanslag al betaald. Kan ik alsnog kwijtschelding aanvragen?

Ja, u kunt tot 3 maanden nadat u de aanslag heeft betaald kwijtschelding aanvragen. Als uw kwijtscheldingsverzoek wordt toegekend, krijgt u uw geld terug.

Naar boven

Afgelopen jaar had ik kwijtschelding. Krijg ik nu weer automatisch kwijtschelding?

Als u op uw laatst ingevulde kwijtscheldingsformulier toestemming heeft gegeven voor geautomatiseerde toetsing voor kwijtschelding, is het mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt. Dan wordt er bij de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Basisregistratie Personen (BRP) en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV) gecontroleerd of uw inkomen en vermogen voldoen aan de norm. Als u geautomatiseerde kwijtschelding heeft gekregen, ziet u op het aanslagbiljet van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) staan ‘Hiervoor is kwijtschelding verleend’. Het aanslagbedrag is dan € 0,00. Als u geen geautomatiseerde kwijtschelding krijgt, ontvangt u daarover een brief. Bent u het er niet mee eens? Dan kunt u vervolgens alsnog (handmatig) kwijtschelding aanvragen.

Naar boven

Wat is geautomatiseerde kwijtschelding?

Geautomatiseerde kwijtschelding is kwijtschelding waarbij u geen kwijtscheldingsformulier hoeft in te vullen. Als u afgelopen jaar kwijtschelding heeft gekregen en op uw kwijtscheldingsformulier toestemming heeft gegeven voor geautomatiseerde toetsing, dan wordt bij de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Basisregistratie Personen (BRP) en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV) gecontroleerd of uw vermogen en inkomsten binnen de normbedragen zijn gebleven. Als dit het geval is, krijgt u geautomatiseerde kwijtschelding en ziet u op het aanslagbiljet van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) staan ‘Hiervoor is kwijtschelding verleend’. Het aanslagbedrag is dan € 0,00. Als u geen geautomatiseerde kwijtschelding krijgt, ontvangt u daarover een brief. Bent u het er niet mee eens? Dan kunt u vervolgens alsnog (handmatig) kwijtschelding aanvragen.

Naar boven

Moet ik de aanslag betalen als ik een kwijtscheldingsverzoek heb ingediend?

Nee, u hoeft de aanslag in eerste instantie niet te betalen. Wanneer uw kwijtscheldingsformulier door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is ontvangen, krijgt u uitstel van betaling tot het moment dat de BSGR uitspraak doet. Wordt uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen of gedeeltelijk toegekend, dan zult u het (restant-)aanslagbedrag moeten betalen. Eventueel kunt u een betalingsregeling treffen.

Naar boven

Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?

Kwijtschelding aanvragen doet u met het kwijtscheldingsformulier van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). U moet het formulier volledig invullen, kopieën van bewijsstukken bijvoegen en terugsturen naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

U kunt het kwijtscheldingsformulier ook online invullen. Log hiervoor in bij onze Digitale balie.

Naar boven

Hoe kom ik aan een kwijtscheldingsformulier?

U kunt op verschillende manieren aan het kwijtscheldingsformulier komen:

 • via de Digitale balie van de BSGR; om in te loggen bij de Digitale balie heeft u uw DigiD-inloggegevens nodig;
 • door het formulier te downloaden van onze website en af te drukken 
 • telefonisch; via 071 525 6200, bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 16.00 uur.

Als u een kwijtscheldingsformulier heeft aangevraagd en het na 10 werkdagen nog niet heeft ontvangen, vraag dan opnieuw een kwijtscheldingsformulier aan.

Naar boven

Ik heb het kwijtscheldingsformulier nog steeds niet in huis. Wat kan ik doen?

Heeft u langer dan 10 werkdagen geleden een kwijtscheldingsformulier aangevraagd en dat nog niet ontvangen? Helaas komt het voor dat een formulier niet bij de aanvrager aankomt. Het is dan verstandig een nieuw formulier aan te vragen.

Naar boven

Hoe moet ik het kwijtscheldingsformulier invullen?

Vul alle onderdelen in die op u van toepassing zijn. Bij de meeste onderdelen wordt gevraagd om kopieën van bewijsstukken, bijvoorbeeld van een uitkeringsspecificatie. Er wordt uitgegaan van uw situatie op het moment van aanvragen, ook als uw verzoek over eerdere jaren gaat. Voeg dus altijd een kopie van het bewijsstuk bij dat u het laatst heeft ontvangen. Vergeet niet het kwijtscheldingsformulier te ondertekenen.

Bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier kunt u tegen moeilijkheden aanlopen. Komt u er niet uit, of weet u niet zeker of u het formulier juist heeft ingevuld, dan heeft u een aantal mogelijkheden:

 • ga naar de Invulhulp. Hier kunt u per vraag lezen hoe u het formulier moet invullen en welk bewijsstuk u moet meesturen.
 • maak een afspraak om op ons kantoor in Leiden langs te komen.
 • vaak kunt u in uw woonplaats terecht bij de Formulierenbrigade, of een vergelijkbare instantie.

Naar boven

Welke bewijsstukken moet ik meesturen?

Onder elk onderdeel op het kwijtscheldingsformulier staat aangegeven welke bewijsstukken u met het kwijtscheldingsverzoek moet meesturen. In de Invulhulp staat per onderdeel uitgebreider uitgelegd wat u moet meesturen. Stuur altijd kopieën mee en houd de originele stukken zelf. Let op: als u niet alle bewijsstukken opstuurt, wordt uw kwijtscheldingsverzoek buiten behandeling gesteld.

Naar boven

Ik heb nog niet alle bewijsstukken compleet. Moet ik het formulier alvast opsturen?

Voor een vlotte afhandeling is het beter als u het kwijtscheldingsformulier samen met alle bewijsstukken opstuurt. U mag uw kwijtscheldingsverzoek ook opsturen als de bewijsstukken nog niet compleet zijn. U kunt de ontbrekende stukken dan nasturen. Stuur altijd kopieën mee en houd de originele stukken zelf. Let op: als u niet alle bewijsstukken opstuurt, wordt uw kwijtscheldingsverzoek buiten behandeling gesteld.

Naar boven

Hoe weet ik of mijn kwijtscheldingsverzoek is aangekomen?

Na binnenkomst van uw ingevulde kwijtscheldingsformulier stuurt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief staat ook informatie over de verdere afhandeling van uw verzoek. De ontvangstbevestiging is geen bevestiging dat uw verzoek compleet is; hier wordt pas op een later moment naar gekeken. Als er informatie of bewijsstukken ontbreken, sturen wij u een brief met het verzoek dit alsnog op te sturen.

Als u binnen 10 werkdagen na verzending van uw kwijtscheldingsverzoek geen ontvangstbevestiging heeft gekregen, dan is het verzoek niet bij de BSGR aangekomen. Het is handig om een kopie te maken van het ingevulde formulier en de bewijsstukken voordat u het instuurt. Anders moet u opnieuw een kwijtscheldingsformulier aanvragen, invullen en opsturen.

Naar boven

Waar wordt naar gekeken bij de beoordeling van mijn kwijtscheldingsverzoek?

Bij de beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek kijken we naar 2 zaken: uw vermogen en uw betalingscapaciteit. Als uw betalingscapaciteit boven de norm ligt, of als u vermogen heeft, wordt uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen.

Naar boven

Wat wordt er bedoeld met vermogen?

Vermogen is onder andere:

 • de overwaarde op een koopwoning, of ander onroerend goed
 • een auto die u niet nodig heeft vanwege invaliditeit die meer waard is dan € 2.269,-
 • een motor, caravan, aanhanger, vakantiehuis, lijfrentepolis, aandelen of andere effecten
 • het geld op uw bankrekening(en)

Naar boven

Wat is 'tegoed'?

Het tegoed is het totaalbedrag dat u en uw partner op de bank hebben staan. Tegoed is een vorm van vermogen.

Naar boven

Wat is betalingscapaciteit?

U heeft inkomsten en bepaalde noodzakelijke uitgaven, zoals huur, zorgpremie en eventueel alimentatie of kinderopvangkosten. Uw inkomen minus uw uitgaven is uw besteedbaar inkomen. Dit kunt u gebruiken om voorzieningen van te betalen en aankopen van te doen. Als uw besteedbaar inkomen hoger is dan de voor u geldende norm van kosten van bestaan, dan heeft u betalingscapaciteit: u heeft meer te besteden dan volgens de normen nodig is om te voorzien in de kosten van levensonderhoud. Uw kwijtscheldingsverzoek wordt in dit geval afgewezen, of slechts gedeeltelijk toegekend, en u moet de belastingaanslag betalen.

Als uw besteedbaar inkomen lager is dat dan de norm, is uw betalingscapaciteit negatief. Als u geen vermogen heeft, wordt uw kwijtscheldingsverzoek toegekend.

Naar boven

Wat zijn de normbedragen?

Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, moet uw inkomen binnen bepaalde normen vallen. Deze normbedragen voor kosten van bestaan worden elk half jaar bijgesteld. Welk normbedrag op u van toepassing is, is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en uw leeftijd. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) gaat uit van de 100%-norm. Dit betekent dat iemand met een inkomen op bijstandsniveau bijna altijd in aanmerking komt voor kwijtschelding, tenzij hij of zij vermogen heeft, zoals spaargeld of een eigen woning.

Naar boven

Ik heb gespaard voor een bijzonder doel. Wordt dat bedrag meegenomen in de berekening van het vermogen?

Ja, geld dat u opzij heeft gezet voor een bijzonder doel, zoals een nieuwe auto, een reis of een studie, wordt meegenomen in de berekening van uw vermogen. Als uw vermogen te hoog is, wordt uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen. Er zijn 2 uitzonderingen: bent u geboren vóór 1935 dan heeft u een extra vrijstelling van € 2.269. En als u persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt, wordt dit bedrag niet meegenomen in de berekening.

Naar boven

Wanneer kan ik een uitspraak op mijn kwijtscheldingsverzoek verwachten.

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) behandelt de binnengekomen kwijtscheldingsverzoek op volgorde van binnenkomst en doet uitspraak wanneer er geen onduidelijkheden zijn en alle benodigde bewijsstukken zijn ontvangen. Als blijkt dat er aanvullende informatie nodig is om uw verzoek te kunnen beoordelen, krijgt u daarover bericht. Een precieze beslistermijn is om deze redenen niet te noemen.

Naar boven

Mijn kwijtscheldingsverzoek is afgewezen, maar ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

Als uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen of slechts gedeeltelijk is toegekend en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan. Een beroepschrift tegen de uitspraak op uw kwijtscheldingsverzoek dient u bij de BSGR in. Dit moet binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak. In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de uitspraak. Vermeld in uw beroepschrift verder de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en burgerservicenummer (BSN)
 • de aanslagnummers van de aanslagen waarvoor uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen
 • ondertekening met plaats, datum en handtekening
 • kopieën van stukken die uw beroep ondersteunen

U kunt uw beroepschrift sturen naar: BSGR, t.a.v. de directeur, Postbus 1141, 2302 BC Leiden. Na ontvangst van uw beroepschrift stuurt de BSGR u een ontvangstbevestiging. U krijgt uitstel van betaling tot de uitspraak.

Bij de beoordeling van uw beroepschrift wordt uitgegaan van de gegevens die u heeft vermeld in uw oorspronkelijke kwijtscheldingsverzoek en van de normen die op dat moment golden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het vermogen niet wordt herberekend als het saldo op uw bankrekening inmiddels binnen de normen valt. Als uw inkomen sinds uw oorspronkelijke verzoek sterk is gedaald, bijvoorbeeld omdat u of uw partner werkloos is geworden, zou de berekening herzien kunnen worden en ertoe kunnen leiden dat u alsnog kwijtschelding krijgt.

Naar boven

Mijn kwijtscheldingsverzoek is afgewezen, maar ik kan niet binnen 14 dagen betalen. Wat kan ik doen?

Wellicht kunt u een betalingsregeling treffen. U kunt een betalingsregeling aanvragen via het contactformulier.

Naar boven

Ik had de aanslag al betaald en heb kwijtschelding gekregen. Wanneer krijg ik mijn geld terug?

Na ontvangst van de uitspraakbrief duurt het maximaal 3 weken voordat het bedrag op uw rekening staat. Mocht het in de brief vermelde rekeningnummer niet kloppen, neem dan meteen contact op.

Naar boven