Wat is dwanginvordering?

Dwanginvordering is het pakket van maatregelen dat de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) kan nemen als een persoon een belastingaanslag niet voor de vervaldag betaalt. De BSGR houdt zich daarbij aan onder andere de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen en het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Daarnaast heeft de BSGR een Leidraad invordering.

Naar boven

Waarom moet ik invorderingsrente betalen?

U moet invorderingsrente betalen als u na de vervaldag nog een bedrag moet betalen op de aanslag. Dit geldt ook als u uitstel van betaling heeft gekregen, omdat u bezwaar heeft gemaakt. Invorderingsrente is een vergoeding voor de rente die de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) moet missen doordat u een belastingaanslag niet op tijd heeft betaald. In sommige gevallen betalen wij rente aan u. Invorderingsrente is geen boete.

Naar boven

Waarom krijg ik een aanmaning?

U ontvangt een aanmaning als u een aanslag niet (volledig) heeft betaald. U moet het totaal verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de dagtekening van de aanmaning betalen. Bij een belastingschuld lager dan € 454, kost de aanmaning u € 7. Is uw belastingschuld € 454 of hoger, dan betaalt u € 16 voor de aanmaning. Betaalt u na een aanmaning nog niet? Dan volgt een dwangbevel.

Naar boven

Waarom krijg ik een dwangbevel?

U ontvangt een dwangbevel als u de aanslag, ook na een aanmaning, niet (volledig) heeft betaald. U krijgt met het dwangbevel een bevel om uw belastingschuld binnen 2 dagen te betalen.

De kosten voor de betekening van het dwangbevel zijn:

  • bij een belastingschuld tot € 90: € 39
  • bij een belastingschuld vanaf € 90: € 39 plus € 3 voor elke volle € 45 aan schuld (tot een maximum van € 11.461)

Betaalt u niet binnen de termijn van het dwangbevel, dan kan er beslag gelegd worden op uw loon of uitkering, auto of inboedel.

Naar boven

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Ja, zolang de deurwaarder niet bij u is langs geweest, kunt u via ons contactformulier om een betalingsregeling vragen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de afgesproken regeling. U moet elke betaling van de regeling nakomen. Doet u dit niet, dan komt de betalingsregeling te vervallen en moet u het gehele openstaande bedrag binnen 14 dagen betalen.

Naar boven

Ik ben het niet eens met de extra kosten. Kan ik bezwaar maken?

Ja, als het er niet mee eens bent met de extra kosten, kunt u hiertegen bezwaar maken. Het heeft geen zin om als bezwaarreden aan te voeren dat u de aanslag, aanmaning of het dwangbevel niet heeft ontvangen. Van de rechter mag de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) ervan uitgaan dat verzonden aanslagbiljetten en invorderingsbrieven op het adres zijn aangekomen.

Naar boven

Wat is een loonvordering?

Als u niet binnen de termijn van een dwangbevel betaalt, kan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) beslagleggen op uw loon of uitkering. Wij kunnen dan aan uw werkgever of uitkeringsinstantie vragen om uw belastingschuld, kosten en invorderingsrente in te houden op uw loon of uitkering. Er wordt dan een bedrag op uw loon of uitkering ingehouden, dat aan de BSGR wordt afgedragen. De inhouding op uw inkomen gaat door tot uw belastingschuld volledig is betaald.

Naar boven

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is het gedeelte van uw loon of uitkering waarop kan geen beslag worden gelegd. De beslagvrije voet is 90% van de bijstandsnorm verhoogd met een bepaald deel van de woonlasten en de zorgpremie. Door bepaalde omstandigheden kan de beslagvrije voet echter hoger of lager worden. Uw woonlasten, zorgpremie en het inkomen van uw partner kunnen onder andere van invloed zijn.

Om de hoogte van de beslagvrije voet te kunnen berekenen, sturen wij bij de aankondiging van de loonvordering een formulier beslagvrije voet mee. Door dit formulier volledig in te vullen en terug te sturen, voorkomt u dat de BSGR de beslagvrije voet te laag vaststelt en dus een te hoog bedrag laat inhouden.

Naar boven

Waarom komt de deurwaarder?

Als u niet reageert op een dwangbevel en wij uw belastingschuld niet hebben kunnen vorderen van uw werkgever, komt de deurwaarder bij u langs. De deurwaarder kan beslagleggen op uw inboedel, auto, woning of bedrijfspand. De deurwaarder staat nooit ineens voor de deur; de BSGR heeft u dan al meerdere keren verzocht te betalen.

Naar boven