Veelgestelde vragen over betalen


Op welke manieren kan ik de aanslag betalen?

U kunt uw aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) betalen met de meegezonden acceptgirokaarten, via automatische incasso, via iDEAL (Digitale balie en Berichtenbox) of (elektronische) overschrijving. Betaal altijd vóór de vervaldag van de aanslag, dan betaalt u op tijd en voorkomt u dat u een aanmaning met extra kosten krijgt.

Naar boven

Waarom zitten er 2 acceptgirokaarten bij de aanslag?

Door 2 acceptgirokaarten mee te sturen, biedt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) u de gelegenheid in 2 termijnen te betalen. Daarom is op beide acceptgirokaarten de helft van het totale aanslagbedrag afgedrukt en hebben beide kaarten een andere vervaldag. U mag de acceptgirokaarten natuurlijk ook tegelijkertijd naar uw bank sturen. Doe dit altijd vóór de vervaldag van de aanslag. Mocht u de acceptgirokaarten niet meer hebben, is het helaas niet mogelijk nieuwe acceptgirokaarten te ontvangen. U kunt dan zelf een (elektronische) overschrijving doen.

Naar boven

Waarom zitten er geen acceptgirokaarten bij de aanslag?

Wellicht heeft u in het verleden een machtiging voor automatische incasso afgegeven en wordt het aanslagbedrag in termijnen van uw rekening afgeschreven. U kunt dit controleren op de voorkant van het aanslagbiljet: als de aanslag in termijnen wordt afgeschreven, dan zijn onderaan de pagina de 8 data afgedrukt waarop de termijnbedragen worden afgeschreven.

Als u de aanslag digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt, zitten er ook geen acceptgirokaarten bij. Wel kunt u dan via iDEAL (DigiAccept) te betalen. Op uw aanslag in de Berichtenbox staan twee oranje betalingsknoppen. Als u deze knoppen gebruikt, betaalt u direct. Houd daar dus rekening mee. De vervaldatum van de eerste termijn is een maand na de aanslagoplegging en voor de tweede termijn wordt de vervaldag van de aanslag aangehouden. Deze vindt u op de aanslag in de bovenste balk naast de dagtekening.

Naar boven

Kan ik een nieuwe acceptgirokaart krijgen?

Het is niet mogelijk om een nieuwe acceptgirokaart te ontvangen voor een openstaand bedrag. U kunt de aanslag betalen door het bedrag (elektronisch) over te schrijven naar IBAN NL64INGB0007060565 ten name van de BSGR in Leiden. Vermeld het aanslagnummer als betalingskenmerk.

Naar boven

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, u kunt in termijnen betalen. De 2 meegestuurde acceptgirokaarten geven u de mogelijkheid in 2 termijnen te betalen. U kunt ook een doorlopende SEPA-incasso aanvragen. Het aanslagbedrag wordt dan in maximaal 8 termijnen van uw rekening geschreven.

Naar boven

Hoe vraag ik automatische incasso (SEPA) aan?

U kunt op verschillende manieren automatische incasso (SEPA) aanvragen:

 • via onze Digitale balie
 • door middel van het insturen van een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier
 • schriftelijk; stuur uw aanvraag voor automatische incasso (SEPA) naar: BSGR, Postbus 1141, 2302 BC Leiden. Vermeld daarbij de volgende gegevens:
  - uw naam
  - uw burgerservicenummer
  - het IBAN waarvan de afschrijvingen gedaan mogen worden
  - uw handtekening

Naar boven

In hoeveel termijnen wordt het aanslagbedrag afgeschreven als ik betaal via doorlopende SEPA-incasso?

Het aantal maandelijkse termijnen waarin het aanslagbedrag wordt afgeschreven, is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag. Als het aanslagbedrag minder is dan € 75,00 of meer dan € 5.000,00 wordt deze in 2 termijnen afgeschreven. Is het bedrag van de aanslag tussen de € 75,00 en € 5.000,00, dan wordt het in 8 termijnen van uw rekening afgeschreven als u dat direct na aanslagoplegging heeft aangevraagd. Wanneer u later een doorlopende SEPA-incasso heeft aangevraagd, dan zal de incasso over de resterende termijnen lopen.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • de aanslag afvalstoffenheffing Zoeterwoude (Diftar) wordt afgeschreven in 2 gelijke termijnen;
 • aanslagen precariobelasting, toeristenbelasting, marktgelden, haven- en bruggelden en begraafrechten worden afgeschreven in 1 termijn;
 • leges en parkeerbelasting kunnen niet automatisch geïncasseerd worden.

Ook het moment van verwerking van uw machtiging kan invloed hebben op het aantal termijnen. Dit gaat het snelst als u uw machtiging afgeeft via onze Digitale balie.

Naar boven

Kan ik het aanslagbedrag in 1 keer van mijn rekening laten schrijven via doorlopende SEPA-incasso?

Nee, het is niet mogelijk om het aanslagbedrag in 1 keer van uw rekening te laten schrijven via doorlopende SEPA-incasso. Als u in 1 keer wilt betalen, kunt het bedrag (elektronisch) overschrijven naar IBAN NL64 INGB 0007 0605 65 ten name van de BSGR in Leiden. Vermeld het aanslagnummer als betalingskenmerk.

Naar boven

Wanneer worden de afschrijvingen gedaan?

De afschrijvingen worden aan het einde van de maand gedaan. De eerste afschrijving is in de maand na de dagtekening van de aanslag. Het is niet mogelijk om de bedragen op een ander moment te laten afschrijven.

Naar boven

Kan er op een andere dag geïncasseerd worden?

Nee, helaas is het niet mogelijk om uw incassotermijn op een andere dag te laten afschrijven.

Naar boven

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

U kunt uw rekeningnummer wijzigen via onze Digitale balie of schriftelijk. Bij de Digitale balie logt u in met uw DigiD. Als u uw rekeningnummer schriftelijk wilt wijzigen, kunt u gebruikmaken van ons wijzigingsformulier rekeningnummer of u kunt een brief schrijven waarin u tenminste de volgende gegevens vermeldt:

 • uw naam
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • het oude en nieuwe rekeningnummer
 • uw handtekening

Als u een doorlopende SEPA-incasso (voorheen automatische incasso) heeft, krijgt u een schriftelijke bevestiging dat het rekeningnummer is gewijzigd. Heeft u geen doorlopende SEPA-incasso, dan krijgt u geen schriftelijke bevestiging. U kunt de status van uw wijziging controleren in onze Digitale balie.

Naar boven

Hoe kan ik de automatische incasso (SEPA) stopzetten?

U kunt de doorlopende SEPA-incasso (voorheen automatische incasso) stopzetten via onze Digitale balie of schriftelijk. Als u uw doorlopende SEPA-incasso schriftelijk wilt stopzetten, moet u in uw brief tenminste de volgende gegevens vermelden:

 • uw naam
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw handtekening

U krijgt een schriftelijke bevestiging van de beëindiging. Als er nog een aanslagbedrag openstaat, moet u zelf zorgen voor de betaling hiervan.

Naar boven

Wat is een stornering?

Een stornering is de terugboeking van een automatische afschrijving. Een stornering kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de rekening. Als een afschrijving van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) wordt teruggeboekt, krijgt u hierover een brief. Als u de afschrijving zelf heeft teruggeboekt, wordt de doorlopende SEPA-incasso (voorheen automatische incasso) direct stopgezet: u moet zelf voor de betaling van het openstaande aanslagbedrag zorgen.

Als de afschrijving een andere oorzaak heeft, bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de rekening, dan gaan de afschrijvingen de volgende maand weer verder. Vindt er een tweede stornering plaats, dan wordt de doorlopende SEPA-incasso stopgezet: u moet zelf voor de betaling van het openstaande aanslagbedrag zorgen.

Naar boven

Wat moet ik doen als er een incassoafschrijving is gestorneerd?

Wat u moet doen als er een incassoafschrijving is gestorneerd is afhankelijk van de reden van stornering. Als u de afschrijving zelf heeft teruggeboekt, wordt de automatische incasso (SEPA) direct stopgezet: u moet zelf voor de betaling van het openstaande aanslagbedrag zorgen. Als de afschrijving een andere oorzaak heeft, bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de rekening, dan gaan de afschrijvingen de volgende maand weer verder. Vindt er een tweede stornering plaats, dan wordt de automatische incasso stopgezet: u moet zelf voor de betaling van het openstaande aanslagbedrag zorgen.

Wanneer er een incassoafschrijving is gestorneerd, ontvangt u een brief van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) waarin staat wat de reden van de stornering is. In die brief wordt ook verdere uitleg gegeven.

Naar boven

Wat zijn de bankgegevens van de BSGR?

U kunt het bedrag van de aanslag overmaken naar IBAN NL64 INGB 0007 0605 65 ten name van de BSGR (Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland) in Leiden. Wilt u het aanslagbedrag overmaken vanaf een buitenlands bankrekeningnummer? Dan heeft u naast het IBAN ook de BIC-code van de BSGR nodig: INGB NL2A.

De BSGR heeft sinds 1 januari 2016 dit bankrekeningnummer bij de ING. Voor die tijd hadden wij een ander bankrekeningnummer bij de Bank Nederlandse Gemeenten(BNG).

Naar boven

Wat moet ik vermelden bij mijn overschrijving?

Vermeld het aanslagnummer als betalingskenmerk. Het aanslagnummer kunt u overnemen van het aanslagbiljet.

Naar boven

Wat gebeurt er als ik te laat ben met betalen?

Als u te laat bent met betalen, neemt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) invorderingsmaatregelen. Eerst krijgt u een aanmaning en als u daar niet op reageert, sturen wij u een dwangbevel. Als u niet betaalt, kan de BSGR beslagleggen op uw inkomen, auto en bezittingen. Betaal dus altijd vóór de vervaldag van de aanslag. Heeft u moeite om de aanslag te voldoen? Dan kunt u misschien een betalingsregeling treffen.

Naar boven

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Ja, zolang de deurwaarder niet bij u is langs geweest, kunt u schriftelijk, telefonisch, via onze Digitale balie of via ons contactformulier een betalingsregeling aanvragen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de afgesproken regeling. U moet elke betaling van de regeling nakomen. Doet u dit niet, dan komt de betalingsregeling te vervallen en moet u het gehele openstaande bedrag binnen 14 dagen betalen.

Naar boven

Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Er zijn 2 situaties waarin u uitstel van betaling kunt krijgen: als u een kwijtscheldingsverzoek heeft ingediend, of als u bezwaar heeft gemaakt en in uw bezwaarschrift om uitstel van betaling heeft gevraagd. Als u moeite heeft om de belastingaanslag te betalen, kunt u contact opnemen met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) voor een betalingsregeling. U betaalt de aanslag dan in termijnen.

Naar boven

Ik heb te veel geld overgemaakt. Wat kan ik doen?

Het kan gebeuren dat u te veel of dubbel heeft betaald. Als uit de betalingskenmerken duidelijk blijkt dat het om een dubbele betaling gaat, stort de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) de tweede betaling altijd terug. Controleer eerst uw bankafschriften en uw aanslagbiljet(ten) en kijk ook of de BSGR het te veel betaalde bedrag al heeft teruggestort op uw rekening. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met de BSGR. Geef altijd aan hoeveel u heeft overgemaakt, van welk rekeningnummer, op welke datum en onder vermelding van welk betalingskenmerk, dan kunnen onze medewerkers uw betalingen makkelijk terugvinden.

Naar boven

Ik weet niet hoeveel ik nog moet betalen. Hoe kom ik mijn openstaand saldo te weten?

In de Digitale balie van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) kunt u uw openstaand saldo bekijken. Om in te loggen bij de Digitale balie heeft u uw DigiD-inloggegevens nodig. Uw openstaand saldo is direct te zien op het openingsscherm.

Naar boven

Ik krijg geld terug van de BSGR. Waneer staat dat op mijn rekening?

Heeft u nog geld te goed van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), bijvoorbeeld omdat uw bezwaar is toegekend of omdat u verhuisd bent, dan staat dit binnen 3 weken op uw rekening. Controleer of het rekeningnummer dat de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) van u heeft juist is. Meestal staat het bij ons bekende rekeningnummer in de brief die u heeft ontvangen en anders kunt u het controleren in onze Digitale balie. Klopt het rekeningnummer niet? Neem dan meteen contact op.

Naar boven