Wie zijn jullie?

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingverband op het gebied van lokale belastingen. De BSGR verzorgt sinds 2011 de waterschapsbelastingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeentelijke belastingen voor de gemeenten Gouda, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. In 2013 kwamen daar de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Katwijk bij. En in 2016 is daar de gemeente Waddinxveen bijgekomen. De BSGR bepaalt ook de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. Het werkgebied van de BSGR strekt zich uit van Velsen in het noorden tot aan Gouda in het zuiden.

Naar boven

Ik woon niet in 1 van jullie deelnemende gemeenten. Waarom krijg ik een aanslagbiljet van de BSGR?

Behalve voor 9 gemeenten, verzorgt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) ook de waterschapsbelastingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland. Het werkgebied van de BSGR strekt zich uit van Velsen in het noorden tot aan Gouda in het zuiden. U hoeft overigens niet per se in ons gebied te wonen om een aanslag van de BSGR te ontvangen. Ook als u onroerend goed, zoals een (vakantie)woning, bedrijfspand of perceel, in ons werkgebied bezit, krijgt u een aanslagbiljet van de BSGR.

Naar boven

Wat gebeurt er met mijn belastinggeld?

De opbrengsten van sommige gemeentelijke belastingen gaan naar de algemene middelen. Dit betekent dat de gemeente zelf bepaalt waarvoor ze de opbrengst gebruikt. Onroerende zaakbelasting is hier een voorbeeld van. De opbrengsten van andere belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, mag de gemeente alleen gebruiken voor de kosten die ze heeft gemaakt om de betreffende dienst te verlenen.

Waterschappen, zoals het hoogheemraadschap van Rijnland, ontvangen geen geld van het Rijk. Daarom mogen ze belastingen heffen om hun taken te bekostigen. Uw belastinggeld wordt onder andere gebruikt voor afvalwaterzuivering, het onderhoud van duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en waterkwaliteit.

Naar boven

Wat zijn 'lokale heffingen'?

'Lokale heffingen' is de naam die wij hebben gekozen om waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen aan te duiden. U kunt deze term tegenkomen op de acceptgirokaart bij de aanslag, of als u een automatische incasso heeft, op uw bankafschriften.

Naar boven

Waarom staat het aanslagbiljet op mijn naam?

Bij het opleggen van een aanslag moet de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) 1 persoon of bedrijf aanwijzen als belastingplichtige. Soms spreekt het voor zich wie de aanslag moet krijgen, bijvoorbeeld als er maar 1 persoon op het adres staat ingeschreven. Maar als er meerdere personen op een adres staan ingeschreven, of als een onroerende zaak meerdere eigenaren heeft, bepalen we wie de aanslag op naam krijgt aan de hand van het aanwijzingsbesluit belastingplichtige.

Naar boven

Waarom staan er privé- en zakelijke belastingen op 1 aanslagbiljet?

Als u deel uitmaakt van een VOF, CV of maatschap kan het zijn dat u een belastingaanslag op uw naam ontvangt die te maken heeft met de uitoefening van uw bedrijf en dat deze is gecombineerd met uw privéaanslagen. Dit komt doordat de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) aanslagen oplegt op basis van gegevens van het Kadaster. Het Kadaster registreert sinds 2005 geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken, omdat zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten.

Naar boven

Kan ik mijn aanslagbiljet ook digitaal ontvangen?

Ja, u kunt uw aanslag digitaal ontvangen in de Berichtenbox van MijnOverheid. Als u al uw Berichtenbox geactiveerd heeft, kunt u vervolgens bij 'Organisaties Berichtenbox' onder 'Samenwerkingsverbanden' de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland aanvinken. Als u nog niet aangemeld bent bij de Berichtenbox kunt u dat doen via de website van MijnOverheid https://mijn.overheid.nl. U heeft hiervoor uw DigiD-code nodig. Het (opnieuw) aanvragen van uw DigiD-code regelt u via https://www.digid.nl.

Naar boven

Waarom is mijn aanslag op mijn oude adres bezorgd?

Is uw aanslag bezorgd op uw vorige adres en bent u pas verhuisd? Dan heeft de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) uw verhuizing niet op tijd kunnen verwerken. Als uw verhuizing gevolgen heeft voor de hoogte van uw aanslag, dan krijgt u 6 weken na uw (her)inschrijving een verminderingsbericht van de BSGR. Houd er rekening mee dat u een deel van de aanslag zult moeten betalen. Heeft u zich niet ingeschreven bij de gemeente? Doe dit dan zo snel mogelijk. Zo voorkomt u dat u bezwaar moet maken.

Naar boven

Er is een aanslagbiljet op mijn adres bezorgd dat niet voor mij is. Wat moet ik daarmee doen?

Als de aanslag niet aan u of 1 van uw gezinsleden is gericht, kunt u de envelop terugsturen naar de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Het retouradres van de BSGR staat in het adresvenster van de envelop.

Naar boven

Ik heb nog geen aanslagbiljet ontvangen. Wat kan ik doen?

Eind januari, februari en maart verstuurt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) ongeveer 90% van de aanslagen. De overige 10% kan in deze periode (nog) niet opgelegd worden, maar wordt later alsnog verstuurd. Soms komt het voor dat een aanslag wel is opgelegd, maar niet aankomt bij degene die de belasting moet betalen. U kunt in onze Digitale balie nagaan of de BSGR een aanslag heeft opgelegd. Als blijkt dat er nog geen aanslag is opgelegd, kunt u afwachten tot u de aanslag ontvangt. Onze medewerkers doen hun uiterste best om zo snel mogelijk een aanslag gereed te maken. Uiteraard gaan bezwaar- en betalingstermijnen pas in op het moment dat u een aanslagbiljet ontvangt.

Naar boven

Ik moet aangifte inkomstenbelasting doen, maar ik heb nog een WOZ-beschikking ontvangen. Wat moet ik doen?

U gebruikt altijd de WOZ-waarde van het belastingjaar waarvoor u aangifte doet.

Voorbeeld:
U doet in maart 2014 aangifte inkomstenbelastingen over het belastingjaar 2013. U gebruikt daarvoor de WOZ-waarde 2013 met waardepeildatum 01-01-2012. Deze waarde vindt u op de aanslag Lokale heffingen 2013.

Heeft u het benodigde aanslagbiljet nog niet ontvangen? Dan adviseert de Belastingdienst het volgende:

  1. Voorgaande WOZ-waarde is wel bekend:
    u moet de WOZ-waarde van vorig jaar hanteren en wanneer de nieuwe waarde bekend wordt, moet u deze schriftelijk doorgeven aan het belastingkantoor in uw regio.
  2. Wanneer er geen voorgaande WOZ-waarde bekend is (bijvoorbeeld bij nieuwbouw):
    u mag de waarde zelf voorlopig schatten, bijvoorbeeld aan de hand van wat vergelijkbare objecten kosten. Wanneer de nieuwe waarde bekend wordt, moet u deze schriftelijk doorgeven aan het belastingkantoor in uw regio.
     

Zie voor uitgebreide informatie over het eigenwoningforfait en de WOZ-waarde de website van de Belastingdienst.

Naar boven