Sitemap

 1. FolderTop Menu 
  1. PageHOME De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de belastingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten
 2. FolderINFO PER GEMEENTE OF WATERSCHAP Voor 9 gemeenten en 1 waterschap vindt u hier informatie over de belangzaken die de BSGR uitvoert.
  1. FolderGemeente Bodegraven-Reeuwijk De BSGR voert de belastingtaken uit voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde.
  2. FolderGemeente Leiden De BSGR voert de belastingtaken uit voor de gemeente Leiden. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde.
  3. FolderGemeente Oegstgeest De BSGR voert de belastingtaken uit voor de gemeente Oegstgeest. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde.
  4. FolderGemeente Voorschoten De BSGR voert de belastingtaken uit voor de gemeente Voorschoten. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde.
  5. FolderGemeente Waddinxveen De BSGR voert de belastingtaken uit voor de gemeente Waddinxveen. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde.
  6. FolderGemeente Wassenaar De BSGR voert de belastingtaken uit voor de gemeente Wassenaar. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde.
  7. FolderGemeente Zoeterwoude De BSGR voert de belastingtaken uit voor de gemeente Zoeterwoude. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde.
 3. FolderNIEUWS 
  1. PageKatwijk nu op WOZ-waardeloket Vanaf 1 oktober kan via www.woz-waardeloket.nl de WOZ-waarde van woningen uit Gouda en Voorschoten door een ieder opgevraagd worden.
  2. PageBrief OBJECTKENMERKEN mei 2017 De BSGR verstuurt brieven aan inwoners waarin gevraagd wordt om een online inlichtingenformulier over de objectkenmerken van de woning in te vullen.
  3. PageBSGR geslaagd voor kwaliteitscontrole In opdracht van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Oegstgeest worden in die gemeenten controles op de hondenbelasting uitgevoerd.
  4. PageLET OP: vanaf 1 nov betaald parkeren Vanaf 1 november 2016 geldt er op de Lammenschansweg betaald parkeren. Als u een afspraak heeft bij ons, houd er dan rekening mee dat u een kaartje moet kopen als u met de auto komt.
  5. PageWaterschapsaanslagen maand later belastingaanslag, waterschapsbelasting, Rijnland
  6. PageHondencontroles weer van start In opdracht van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Oegstgeest worden in die gemeenten controles op de hondenbelasting uitgevoerd.
  7. PageZoeterwoude nu op WOZ-waardeloket Vanaf 1 oktober kan via www.woz-waardeloket.nl de WOZ-waarde van woningen uit Gouda en Voorschoten door een ieder opgevraagd worden.
  8. PageLeiden nu ook op WOZ-waardeloket Vanaf 1 oktober kan via www.woz-waardeloket.nl de WOZ-waarde van woningen uit Gouda en Voorschoten door een ieder opgevraagd worden.
  9. PageWassenaar nu ook op WOZ-waardeloket Vanaf 1 oktober kan via www.woz-waardeloket.nl de WOZ-waarde van woningen uit Gouda en Voorschoten door een ieder opgevraagd worden.
  10. PageHondencontrole Bodegraven/Oegstgeest In opdracht van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Oegstgeest worden in die gemeenten controles op de hondenbelasting uitgevoerd.
  11. PageWOZ-waarde opvragen per 1 oktober Vanaf 1 oktober 2016 kan via www.woz-waardeloket.nl de WOZ-waarde van woningen opgevraagd worden.
  12. PageWOZ-waarden vanaf oktober openbaar Vanaf 1 oktober kan via www.woz-waardeloket.nl de WOZ-waarde van woningen uit Gouda en Voorschoten door een ieder opgevraagd worden.
  13. PageHondencontrole Wassenaar/Voorschoten In opdracht van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten worden in die gemeenten controles op de hondenbelasting uitgevoerd.
  14. PageHondencontrole Katwijk In opdracht van de gemeente Katwijk worden in die gemeente controles op de hondenbelasting uitgevoerd.
  15. PageHondencontrole Gouda/Waddinxveen In opdracht van de gemeenten Gouda en Waddinxveen worden in die gemeenten controles op de hondenbelasting uitgevoerd.
  16. PageAanmaningen & dwangbevelen juli 2016 Informatie over de aanmaningen en dwangbevelen die door de BSGR verstuurd zijn.
  17. PageAanmaningen & dwangbevelen juni 2016 U ontvangt een aanmaning of dwangbevel als een eerder door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verstuurde aanslag niet (volledig) is betaald.
  18. PageBrief over OBJECTKENMERKEN De BSGR verstuurt brieven aan inwoners waarin gevraagd wordt om een online inlichtingenformulier over de objectkenmerken van de woning in te vullen.
  19. PageHondencontrole gemeente Katwijk In opdracht van de gemeente Katwijk worden er vanaf 17 mei 2016 in die gemeente controles op de hondenbelasting uitgevoerd.
  20. PageAanslag Teylingers komt maand later belastingaanslag, waterschapsbelasting, Teylingen
  21. PageNiet alle taxatieverslagen beschikbaar BSGR, gesloten, Koningsdag
  22. PageWaarom is het 3ve voor 2 personen? vervuilingseenheid, vervuilingseenheden, BSGR
  23. PageControle op leegstand in Leiden leegstand, Leiden, leegstandscontrole
  24. PageObjectkenmerken Katwijk objectkenmerken, BSGR, Katwijk
  25. PageWaarderingskamer tevreden over Katwijk Waarderingskamer, BSGR, Katwijk
  26. PageTeylingers krijgen hun aanslag later belastingaanslag, waterschapsbelasting, Teylingen
  27. Spacer2012
 4. FolderMeer weten 
  1. PageWOZ-waarde opvragen Vanaf 1 oktober 2016 kan de WOZ-waarde van een woning door iedereen opgevraagd worden.
  2. FolderWOZ De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) bepaalt de hoogte van de WOZ-waarde voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude.
  3. FolderFormulieren Op deze pagina vindt u een overzicht van de formulieren van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
   1. PageKwijtscheldingsformulier Kwijtschelding kunt u het snelste aanvragen via onze Digitale balie. Mocht dat niet lukken download dan het formulier.
  4. FolderBetalen Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden voor het betalen van de aanslag.
 5. FolderFooter Menu 
  1. FolderWET- & REGELGEVING Een overzicht van de besluiten en beleidsregels die door BSGR genomen zijn en de verordeningen en besluiten van de deelnemers.
   1. FolderWet- en regelgeving 
  2. PageVACATURES Hier vindt u de openstaande vacatures bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).