WebIS Notaris

WebIS Notaris niet beschikbaar

In verband met een beveiligingslek in WebIS Notaris heeft BakerWare, de leverancier van deze tool, landelijk de toegang tot WebIS Notaris afgesloten.

Dat wil zeggen dat u via deze portal geen gegevens kunt raadplegen over de WOZ-waarde en zakelijke lasten van onroerende zaken in het gebied van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Hoe kunt u deze gegevens wel verkrijgen?

U kunt via het contactformulier op onze website de door u gevraagde gegevens aanvragen. Vermeld in uw aanvraag in ieder geval uw naam en de naam van het notariskantoor.

Alleen schriftelijke verzoeken worden door ons in behandeling genomen.

Wij streven er naar om u binnen 3 dagen een reactie te geven.