Aanslagen waterschapsbelasting voor eigenaren april 2017

Op zaterdag 29 april 2017 worden er 255.000 aanslagen waterschapsbelasting voor eigenaren bezorgd binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. De inwoners en bedrijven in dit gebied krijgen de aanslagen van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De aanslag komt een maand later dan normaal. Dit heeft te maken met een verandering in werkwijze van aanlevering van de WOZ-gegevens. Mensen die zijn aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid moeten er rekening meehouden dat zij hun aanslag digitaal ontvangen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de heffing en invordering van de waterschapsbelasting sinds 2011 uitbesteed aan de BSGR. De waterschapsbelasting die opgelegd wordt, is opgedeeld in twee categorieën:
1) zuiveringsheffing
2) watersysteemheffing

Voor meer informatie over deze belastingsoorten zie belastingsoorten hoogheemraadschap van Rijnland en voor een overzicht van het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland zie werkgebied.

Aanslagen zijn een maand later gestuurd

De huiseigenaren ontvangen hun aanslag waterschapsbelasting een maand later dan normaal. Door een verandering van de werkwijze in de aanlevering van de WOZ-gegevens kon de aanslag niet eind maart, maar pas nu eind april verstuurd worden. Voor meer informatie hierover zie ook het bericht 'Waterschapsaanslagen een maand later

Combi-aanslagen en aanslagen huurders

De aanslagen waterschapsbelasting voor huurders zijn in de laatste week van januari al verstuurd, zie het bericht 'Waterschapsbelasting voor huurders'. Ook de inwoners (zowel huurders als eigenaren) van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude hebben hun aanslag waterschapsbelasting al eerder ontvangen. De inwoners van deze  gemeenten ontvingen de aanslag waterschapsbelasting namelijk gecombineerd met de aanslag gemeentelijke belastingen in de laatste week van februari. Zie het bericht: 'Combi-aanslagen belastingen 2017'.

Aangesloten bij MijnOverheid

De BSGR is met ingang van 2017 aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus waarin men digitaal post ontvangt van bijvoorbeeld de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en nu dus ook van de BSGR. Dit betekent dat de belastingaanslagen en andere post van de BSGR vanaf dit jaar digitaal aangeboden worden in de Berichtenbox. Als u uw Berichtenbox al heeft geactiveerd en daarbij aangevinkt heeft dat u post van de BSGR via MijnOverheid wilt ontvangen, dan krijgt u uw belastingaanslag in uw Berichtenbox.

Liever aanslag per post 

Mocht u uw belastingaanslag en andere post van de BSGR volgend jaar toch liever op papier per post willen ontvangen dan kunt u dat in MijnOverheid aanpassen. Het adres van de website van MijnOverheid is https://mijn.overheid.nl. Wij kunnen dit niet voor u doen omdat alleen u met uw DigiD-code toegang heeft tot de Berichtenbox van MijnOverheid. Het (opnieuw) aanvragen van uw DigiD-code regelt u via www.digid.nl.

Betalen via iDEAL

Sinds dit jaar heeft de BSGR er een betalingsmogelijkheid bij. U kunt nu ook via iDEAL betalen. Dat is mogelijk als u inlogt in onze Digitale balie of uw aanslag via de Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt. 

Bezwaar tegen WOZ-waarde

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland bepaalt de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-waarde en u bent een inwoner van één van deze gemeenten, dan kunt u bij de BSGR een bezwaar indienen. Voor meer informatie zie: bezwaar maken. Als u niet in één van deze  eerder genoemde gemeenten woont, wordt de WOZ-waarde door uw eigen gemeente vastgesteld. Als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde, moet u dat bij uw eigen gemeente doen.

Bezoek alleen nog maar op afspraak

De BSGR werkt uitsluitend op afspraak. Dit betekent dat als u wilt langskomen op het kantoor aan de Lammenschansweg in Leiden er eerst een afspraak gemaakt moet worden. Afspraken kunnen gemaakt worden via telefoonnummer 071 -  525 6200 dat op werkdagen bereikbaar is van 8.30 uur tot en met 16.00 uur.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier of neem contact op via telefoonnummer 071 - 525 6200 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur).

28 april 2017