Voorlopige WOZ-waarde 2018

Vanaf 26 oktober 2017 tot 8 december 2017 kan voor het eerst een deel van de woningeigenaren op www.bsgr.nl de gegevens en de voorlopige WOZ-waarde van hun woning bekijken. Zij kunnen gegevens nakijken, veranderen en aanvullen. Deze woningeigenaren hebben hierover een brief gekregen.

De juiste gegevens voor de juiste WOZ-waarde

Elk jaar stelt de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) de waarde vast van alle woningen van de gemeenten waarvoor ze werkt. Dit is verplicht volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De WOZ-waarde is de basis voor sommige gemeente- en waterschapsbelastingen, en de inkomstenbelasting. Het is daarom belangrijk dat de WOZ-waarde met de juiste gegevens wordt bepaald.

Voorlopige WOZ-waarde 2018

Woningeigenaren kunnen nu in een digitaal formulier de gegevens van hun woning bekijken. U kunt in dit formulier vooraf fouten of veranderingen doorgeven. Hierdoor verbeteren de gegevens van de BSGR. De WOZ-waarde van 2018 kan dan beter worden bepaald. Zo bepaalt de BSGR met de juiste gegevens de juiste WOZ-waarde van de woning. We willen hiermee bezwaren en aanpassingen achteraf voorkomen.

Controleren van de gegevens

Op het formulier ziet u de gegevens die wij al van u hebben. U kunt in het formulier aanklikken of het gegeven juist of onjuist is. U kunt daarbij ook uitleg geven waarom het gegeven niet juist is. Er worden ook nog aanvullende vragen gesteld over uw woning. Tijdens het invullen van het formulier ziet u de voorlopige WOZ-waarde. Ook ziet u enkele verkochte woningen waarmee uw woning is vergeleken. U kunt aangeven of u de woningen goed vergelijkbaar vindt. U kunt het door u ingevulde formulier terugvinden in de digitale balie bij : Alle acties

Verwerken ingevuld formulier

Als u het formulier verzendt, onderzoekt de afdeling WOZ de voorgestelde veranderingen en aanvullingen. U krijgt daarna een e-mail van ons, waarin staat hoe het formulier is verwerkt. De definitieve WOZ-waarde op de aanslag in februari 2018 kan anders zijn dan de voorlopige WOZ-waarde in dit formulier. U kunt onze terugkoppeling terugvinden in de digitale balie bij : mijn documenten

Volgende jaren

Het is de bedoeling dat de volgende jaren meer woningeigenaren de voorlopige WOZ-waarde kunnen inzien. U krijgt van ons een brief als dit voor uw woning mogelijk is.