Katwijk nu ook aangesloten op WOZ-waardeloket

De gemeente Katwijk is sinds kort aangesloten op het landelijke loket waar de WOZ-waarde van elke woning in Nederland ingezien kan worden. Sinds 1 oktober 2016  moet immers de WOZ-waarde van de woningen voor burgers openbaar zijn. Voor Katwijk was vanaf 1 oktober 2016 via een tijdelijke voorziening de WOZ-waarde van een woning in te zien. Inmiddels zijn zij net als Gouda, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude aangesloten op de landelijke voorziening WOZ. Via www.wozwaardeloket.nl kunnen de WOZ-waarden door een ieder opgevraagd worden.

Andere gemeenten volgen later

In 2015 heeft er een wetswijziging op de wet WOZ plaatsgevonden die bepaalt dat de WOZ-waarde van woningen per 1 oktober 2016 openbaar moeten worden. Op deze wijze is er meer transparantie voor de burgers. Het is de bedoeling dat op den duur in dit landelijke loket de WOZ-waarde van elke woning in Nederland ingezien kan worden. Naast de gemeenten Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude zijn er inmiddels al 250 gemeenten in Nederland aangesloten op deze landelijke voorziening. Voor de gemeenten die nog niet zijn aangesloten op de centrale voorziening wordt tijdelijk een andere voorziening geboden. Op die manier is toch de WOZ-waarde van iedere woning openbaar. De twee andere gemeenten die aan de BSGR deelnemen kunnen de WOZ-waarde opvragen via www.wozview.nl. Zij worden in de loop der tijd aangesloten op het landelijke WOZ-waardeloket. De eerstvolgende gemeente is Bodegraven-Reeuwijk.

Waardepeildatum

In het landelijke loket zijn de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2015 en 1 januari 2016 opgenomen.

22 mei 2017