Controles hondenbelasting gaan weer van start!

In opdracht van de gemeenten Gouda, Katwijk, Oegstgeest, Waddinxveen, Voorschoten en Wassenaar worden er vanaf 13 september 2017 in die gemeenten controles op de hondenbelasting uitgevoerd. Houders van 1 of meerdere honden die woonachting zijn in één van de genoemde gemeenten, zijn verplicht aangifte te doen en hondenbelasting te betalen.

Controle

De controle wordt uitgevoerd door de firma HollandRUITER. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. De hondencontroleurs kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de belastingen voor de genoemde gemeenten.

Niet thuis

Als u niet thuis bent, maakt de hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over het aanwezig zijn van honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat u op uw adres 1 of meerdere honden houdt, laat hij een informatiebrief met een aangifteformulier hondenbelasting achter in uw brievenbus.

Wacht niet op de controleur

Als u sinds kort een hond heeft en u heeft daarvan nog geen aangifte gedaan, dan adviseren wij u daarmee niet te wachten tot de controleur komt. Het snelste kunt u via onze Digitale balie uw hond of honden aan- of afmelden, maar u kunt ook een aangifteformulier of afmeldingsformulier downloaden, printen en opsturen.

Aanslag

De hondenbelasting wordt opgelegd aan de persoon die ook de andere gemeentelijke belastingen voor het adres op zijn of haar naam krijgt. Dit is omdat de BSGR de aanslagen voor 1 adres zoveel mogelijk op 1 aanslag zet.

Tarieven

De belastingtarieven voor de honden staan vermeld onder uw eigen gemeente op de pagina 'tarieven'.

11 september 2017