Controle hondenbelasting in Gouda, Katwijk, Oegstgeest en Wassenaar

In opdracht van de gemeenten Gouda, Katwijk, Oegstgeest en Wassenaar worden er vanaf mei 2018 in die gemeenten controles op de hondenbelasting uitgevoerd. Houders van 1 of meerdere honden die woonachtig zijn in één van de genoemde gemeenten, zijn verplicht aangifte te doen en hondenbelasting te betalen.

Controle
De controle wordt uitgevoerd door de firma Holland Ruiter. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. De hondencontroleurs kunnen zicht legitimeren met een legitimatiebewijs van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de belastingen voor de genoemde gemeenten.

Niet thuis
Als u niet thuis bent, maakt de hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over het aanwezig zijn van honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat u op uw adres 1 of meer honden houdt, laat hij een informatiebrief met een aangifteformulier hondenbelasting achter in uw brievenbus.

Wacht niet op de controleurAls u sinds kort een hond heeft en u heeft daarvan nog geen aangifte gedaan, adviseren wij u daarmee niet te wachten tot de controleur komt. Het snelste kunt u via onze Digitale balie uw hond of honden aan- of afmelden, maar u kunt ook een aangifteformulier of afmeldingsformulier downloaden, printen en opsturen.

Aanslag
De hondenbelasting wordt opgelegd aan de persoon die ook de andere gemeentelijke belastingen voor het adres op zijn of haar naam krijgt. Dit is omdat de BSGR de aanslagen voor 1 adres zoveel mogelijk op 1 aanslag zet.

Tarieven
De belastingtarieven voor de honden staan vermeld onder uw eigen gemeente op de pagina ’tarieven’.

 

Mei 2018