Brief in verband met objectkenmerken naar inwoners (mei 2017)

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verstuurt op dit moment aan een gedeelte van de inwoners in ons werkgebied brieven waarin gevraagd wordt om een online inlichtingenformulier objectkenmerken in te vullen.

In de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) is bepaald dat jaarlijks, de waarde van de onroerende zaken in de gemeente opnieuw vastgesteld moet worden. Het is alleen mogelijk om tot juiste en betrouwbare WOZ-taxaties te komen, wanneer men beschikt over een juiste en betrouwbare registratie van objectkenmerken. Om dit te waarborgen moet de juistheid van de geregistreerde objectkenmerken regelmatig onderzocht worden. De objectkenmerken vormen samen met de verzamelde en geanalyseerde marktgegevens de basis voor de waardebepaling van de onroerende zaken.

Online inlichtingenformulier objectkenmerken

U kunt het online inlichtingenformulier via onze website invullen. U heeft daarvoor het in de brief gegeven inlogcode (inlognummer) en wachtwoord nodig. Om bij het online inlichtingenformulier te komen, klikt u op de volgende link:

* inlichtingenformulier objectkenmerken

Het kan zijn dat er bij het gebruik van de browser Safari op Apple-apparatuur problemen optreden bij het invullen van het formulier. Wij adviseren u dan om de browser Chrome te gebruiken.

Vragen

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u bellen met onze medewerkers via ons algemene telefoonnummer 071 - 525 6200 (kies in het telefoonmenu voor kenmerk 17).

20 mei 2017