Brief permanente marktanalyse woningen voor nieuwe eigenaren

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) stuurt aan inwoners in het werkgebied die in de afgelopen maanden een woning hebben gekocht brieven waarin wordt gevraagd om een online inlichtingenformulier in te vullen. Dit wordt gedaan in verband met nauwkeurige waardebepalingen van woningen.

In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat de gemeente, jaarlijks, de waarde van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken opnieuw moet vaststellen. Hiervoor is de gemeente verplicht om de marktgegevens, zoals de gegevens over aankoop van uw woning, te verzamelen, te registreren en te analyseren. 

Online inlichtingenformulier

U kunt het online inlichtingenformulier via onze website invullen. U heeft daarvoor het in de brief gegeven inlognummer en wachtwoord nodig. Om bij het online inlichtingenformulier te komen, klikt u op de volgende link: inlichtingenformulier marktanalyse

Vragen

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u bellen met medewerkers van de afdeling WOZ via ons telefoonnummer 071 - 525 6200 kenmerk 17, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot en met 16.00 uur.

22 september 2017