WOZ en uitvoering

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks worden gewaardeerd door de gemeenten. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden. De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude hebben deze taak uitbesteed aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

WOZ-beschikking

Woningeigenaren en eigenaren en gebruikers van niet-woningen (winkels, bedrijfsruimten, scholen, ziekenhuizen, enzovoorts) krijgen elk jaar een WOZ-beschikking. Dit is de officiƫle bekendmaking van de WOZ-waarde. Ook voor woningen en bedrijfspanden in aanbouw wordt een WOZ-waarde beschikt. De BSGR combineert de WOZ-beschikking zoveel mogelijk met de gemeentelijke belastingen op 1 aanslagbiljet. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn, wordt aan slechts 1 van hen een WOZ-beschikking verzonden.

Uitvoering

Voor de uitvoering van de WOZ heeft de BSGR een aantal taken en verantwoordelijkheden, waaronder:

  • een WOZ-administratie bijhouden
  • marktgegevens van de deelnemende gemeenten verzamelen, analyseren en registreren
  • alle veranderingen aan woningen en andere gebouwen registreren;
  • woningen en andere gebouwen in de deelnemende gemeenten taxeren
  • WOZ-beschikkingen versturen
  • bezwaren tegen de WOZ-waarde afhandelen
  • informatie leveren aan de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Toezicht

De kwaliteit van de uitvoering van bovenstaande taken wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer.