WOZ-waarde woningen opvragen

Sinds 1 oktober dit jaar moet de WOZ-waarde van  een woning voor burgers openbaar zijn. Via www.wozwaardeloket.nl kunnen de WOZ-waarden van woningen uit Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude door een ieder opgevraagd worden. Het is de bedoeling dat op den duur in dit landelijke loket de WOZ-waarde van elke woning in Nederland ingezien kan worden. De WOZ-waarde van een woning in Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen kan via www.wozview.nl opgevraagd worden. 

WOZ-waarden openbaar

Per 1 oktober van dit jaar moet de WOZ-waarde van de woningen voor burgers openbaar zijn. Dit hebben de ministeries van FinanciĆ«n en Binnenlandse zaken en Koninkrijkszaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) afgesproken naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet WOZ uit 2015. Daarin staat dat transparantie belangrijk is en de WOZ-waarden dus openbaar moeten zijn. Vanaf 1 oktober aanstaande zal de centrale voorziening openbaar moeten zijn en wordt het voor de burger heel makkelijk om de WOZ-waarde in te kunnen zien. Aan de burgers uit gemeenten die op 1 oktober 2016 nog niet aangesloten zijn op de landelijke voorziening WOZ wordt vanaf 1 oktober tijdelijk een andere voorziening geboden voor het inzien van de WOZ-waarde van woningen. Op die manier is de WOZ-waarde van iedere woning openbaar. 

Andere gemeenten volgen later

De twee andere gemeenten waar de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) de belastingzaken voor verzorgt, worden in de loop der tijd aangesloten op dit landelijke WOZ-waardeloket. De eerstvolgende gemeente is Bodegraven-Reeuwijk.

Waardepeildatum

In het landelijke loket zijn de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2015 en 1 januari 2016 opgenomen.