WOZ-waarde woningen opvragen

Sinds 1 oktober 2016 moet de WOZ-waarde van  een woning voor burgers openbaar zijn. Via www.wozwaardeloket.nl kunnen de WOZ-waarden van woningen uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude door een ieder opgevraagd worden.
De meeste gemeenten in Nederland zijn inmiddels aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ). Straks moet de WOZ-waarde van elke woning in Nederland via dit landelijke loket in te zien zijn.

WOZ-waarden openbaar

Per 1 oktober 2016 moet de WOZ-waarde van de woningen voor burgers openbaar zijn. Dit hebben de ministeries van Financiƫn en Binnenlandse zaken en Koninkrijkszaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) afgesproken naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet WOZ uit 2015. Daarin staat dat transparantie belangrijk is en de WOZ-waarden dus openbaar moeten zijn.
De wetgever verwacht dat een transparantere WOZ-waarde bijdraagt aan de acceptatie van de WOZ-waarde. Door de openbaarheid kan de belanghebbende veel beter de WOZ-waarde van de eigen woning vergelijken met die van woningen in de omgeving. Daarmee krijgt hij beter inzicht in de wijze waarop verschillen tussen woningen ook door de gemeente zijn vertaald naar verschillen in de WOZ-waarde. Het onderling vergelijken van woningen is een belangrijk uitgangspunt voor de taxatie van woningen.

Waardepeildatum

In het landelijke loket zijn de WOZ-waarden met waardepeildatum 1 januari 2015 opgenomen.
Veel gestelde vragen over het WOZ-waardeloket zijn te vinden op de website van de Waarderingskamer (www.waarderingskamer.nl).