Tarieven gemeente Gouda 2018

Afvalstoffenheffing

eenpersoonshuishouden € 258,60
meerpersoonshuishouden € 325,80

Haven- en bruggeld

Zie tarieventabel haven- en bruggeld in verordening haven- en bruggeld.

Hondenbelasting

voor een eerste hond € 73,8
voor elke volgende hond € 90,6
per kennel € 164,4

Leges

 Zie tarieventabel leges in verordening leges.

Marktgelden

Zie verordening marktgelden.

Onroerende zaakbelasting

eigenarenbelasting (woning) 0,1149% van de WOZ-waarde
eigenarenbelasting (niet-woning) 0,3126% van de WOZ-waarde
gebruikersbelasting(niet-woning) 0,2492% van de WOZ-waarde

Parkeerbelasting

Zie tarieventabel parkeerbelasting in verordening parkeerbelasting.

Precariobelasting

Zie tarieventabel precariobelasting in verordening precariobelasting

Reinigingsrecht (is voor bedrijfsafval)

Per aanbieding van een plastic zak van maximaal 60 liter € 2,00
Per aanbieding ter lediging van een minicontainer van 140 liter € 4,65
Per aanbieding ter lediging van een minicontainer van 240 liter € 8,00
Per ontgrendeling van een ondergrondse inzamelcontainer met behulp van een afvalpas € 2,00

De tarieven voor bedrijfsafval worden nog verhoogd met de wettelijk verplichte BTW.

Rioolheffing

eigenarendeel: € 219,35
eigenarendeel alleen hemelwaterafvoer: € 21,95
gebruikersdeel bij een hoeveelheid afgevoerde kubieke meters van:
- 400 m3 of minder € 222,60
- meer dan 400 m3, maar niet meer dan 2.500 m3 € 222,60 + € 2,40 extra per m3
- meer dan 2.500 m3, maar niet meer dan 10.000 m3 € 222,60 + € 1,60 extra per m3
- meer dan 10.000 m3 € 222,60 + € 0,80 extra per m3

Staangeld

Zie tarieventabel staangeld in verordening staangeld. 

Toeristenbelasting

Per overnachting € 1,53

Zie ook: tarieven gemeente Gouda 2017, tarieven gemeente Gouda 2016tarieven gemeente Gouda 2015tarieven gemeente Gouda 2014tarieven gemeente Gouda 2013, tarieven gemeente Gouda 2012, tarieven gemeente Gouda 2011