Tarieven gemeente Gouda 2017

Afvalstoffenheffing

eenpersoonshuishouden € 269,28
meerpersoonshuishouden € 336,60

Haven- en bruggeld

Zie tarieventabel haven- en bruggeld in verordening haven- en bruggeld.

Hondenbelasting

voor een eerste hond € 72,60
voor elke volgende hond € 89,40
per kennel € 162,00

Leges

 Zie tarieventabel leges in verordening leges.

Marktgelden

Zie verordening marktgelden.

Onroerende zaakbelasting

eigenarenbelasting (woning) 0,1473% van de WOZ-waarde
eigenarenbelasting (niet-woning) 0,2996% van de WOZ-waarde
gebruikersbelasting(niet-woning) 0,2389% van de WOZ-waarde

Parkeerbelasting

Zie tarieventabel parkeerbelasting in verordening parkeerbelasting.

Precariobelasting

Zie tarieventabel precariobelasting in verordening precariobelasting

Reinigingsrecht

00 tot en met 02 zakken per week €    194,75
03 tot en met 04 zakken per week €    389,50
05 tot en met 08 zakken per week €    779,00
09 tot en met 12 zakken per week € 1.168,50
13 tot en met 16 zakken per week € 1.558,00
17 tot en met 20 zakken per week € 1.947,50
21 tot en met 24 zakken per week € 2.337,00
25 tot en met 28 zakken per week € 2.726,50
29 tot en met 32 zakken per week € 3.116,00
33 tot en met 36 zakken per week € 3.505,50
37 tot en met 40 zakken per week € 3.895,00
Bij een hoeveelheid van meer dan 40 zakken wordt het tarief naar evenredigheid verhoogd overeenkomstig bovenstaande reeks.

Rioolheffing

eigenarendeel € 198,70
gebruikersdeel bij een hoeveelheid afgevoerde kubieke meters van:
- 400 m3 of minder € 205,20
- meer dan 400 m3, maar niet meer dan 2.500 m3 € 205,20 + € 2,22 extra per m3
- meer dan 2.500 m3, maar niet meer dan 10.000 m3 € 205,20 + € 1,48 extra per m3
- meer dan 10.000 m3 € 205,20 + € 0,74 extra per m3

Staangeld

Zie tarieventabel staangeld in verordening staangeld. 

Toeristenbelasting

Per overnachting € 1,51

Zie ook: tarieven gemeente Gouda 2016tarieven gemeente Gouda 2015tarieven gemeente Gouda 2014tarieven gemeente Gouda 2013, tarieven gemeente Gouda 2012, tarieven gemeente Gouda 2011