Tarieven

Elke gemeente heeft haar eigen belastingsoorten met bijbehorende tarieven. Door in het linkermenu op één van de gemeenten te klikken, krijgt u een overzicht van de tarieven van het lopende belastingjaar. Via deze gemeentepagina zijn ook de tarieven van eerdere jaren te bekijken. De tarieven van de waterschapsbelastingen zijn te vinden via 'hoogheemraadschap Rijnland' deze vindt u in het linkermenu of klik op: tarieven hoogheemraadschap van Rijnland.

Vaststelling tarieven

De tarieven voor gemeentelijke belastingen worden vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten die aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) deelnemen. De tarieven van de waterschapsbelastingen die door de BSGR worden opgelegd, worden vastgesteld door het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van het hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR bepaalt dus niet zelf deze tarieven.

Bezwaar tegen tarieven niet mogelijk

De belastingtarieven worden vastgelegd in verordeningen. Dit zijn algemeen verbindende voorschriften en daartegen bezwaar maken is niet mogelijk.

Meer informatie over tarieven

Als u inhoudelijke informatie wilt over de belastingtarieven of over de totstandkoming ervan, dan verwijzen wij u voor de gemeentelijke belastingen door naar uw gemeente. Meer inhoudelijke informatie over de tarieven van de waterschapsbelastingen kunt u lezen in de folder van het hoogheemraadschap van Rijnland: Waterschapsbelastingen 2017.