Gemeentelijke belastingen

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen, zoals de straat, het riool en de afvalinzameling. Al deze voorzieningen kosten geld. Het meeste geld ontvangt de gemeente van het Rijk. Maar daarmee kunnen niet alle voorzieningen en projecten bekostigd worden. Een deel van deze kosten wordt betaald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen.

Belastingsamenwerking

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de gemeentelijke belastingen voor Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. Als u in een van deze gemeenten woont, of als uw bedrijf er gevestigd is, ontvangt u aanslagen gemeentelijke belastingen van de BSGR. Ook de WOZ-beschikking krijgt u dan van de BSGR.

Belastingsoorten

Elke gemeente heeft haar eigen belastingsoorten met bijbehorende bepalingen en tarieven. Hieronder ziet u een overzicht van alle belastingsoorten die de BSGR heft. Door op de belastingsoort te klikken, gaat u naar een korte, algemene beschrijving. Voor specifieke informatie gaat u naar Informatie per gemeente.

Waterschapsbelastingen

Ook als u niet in een van bovengenoemde gemeente woont, of als u uw bedrijf er niet gevestigd is, is het mogelijk dat u een aanslagbiljet krijgt van de BSGR. De BSGR verzorgt namelijk ook de waterschapbelastingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland.