Formulieren

Op deze pagina's vindt u een overzicht van de formulieren van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

De contact- en uploadformulieren zijn alleen digitaal beschikbaar. De overige formulieren kunt u dowloaden, afdrukken, invullen en terugsturen naar het op het formulier vermelde adres. Deze zaken kunt u ook online regelen via onze Digitale balie.