Aanslagbiljet

Op het aanslagbiljet staan per belastingsoort de bedragen vermeld van de belastingen die u aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) moet betalen en, als dit van toepassing is, ook de WOZ-beschikking.

Op deze pagina's vindt u meer informatie over het aanslagbiljet. Klik op een onderwerp in het menu links.