Kwijtscheldingsformulier

Kwijtschelding aanvragen doet u in eerste instantie digitaal via MijnBSGR van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om uw kwijtschelding digitaal aan te vragen, dan kunt het kwijtscheldingsformulier downloaden van onze website. Houd er wel rekening dat uw aanvraag dan minder snel behandeld wordt.

Als u het kwijtscheldingsformulier heeft kunnen downloaden en afdrukken, verzoeken wij u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen, kopieën van bewijsstukken bij te voegen en terug te sturen naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

Formulier invullen

Vul alle onderdelen in die op u van toepassing zijn. Bij de meeste onderdelen wordt gevraagd om kopieën van bewijsstukken, bijvoorbeeld van een uitkeringsspecificatie. Er wordt uitgegaan van uw situatie op het moment van aanvragen, ook als uw verzoek over eerdere jaren gaat. Voeg dus altijd een kopie van het bewijsstuk bij dat u het laatst heeft ontvangen. Vergeet niet het kwijtscheldingsformulier te ondertekenen.

Hulp bij het invullen

Bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier kunt u tegen moeilijkheden aanlopen. Komt u er niet uit, of weet u niet zeker of u het formulier juist heeft ingevuld, dan heeft u een aantal mogelijkheden:

  • Maak een afspraak om op ons kantoor in Leiden langs te komen zodat wij u kunnen helpen bij het invullen. U kunt voor het maken van de afspraak contact met ons opnemen via telefoonnummer 071 – 525 6200.
  • Vaak kunt u in uw woonplaats terecht bij de Formulierenbrigade, of een vergelijkbare instantie.

Ontvangstbevestiging

Na binnenkomst van uw ingevulde kwijtscheldingsformulier stuurt de BSGR u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief staat ook informatie over de verdere afhandeling van uw verzoek.

Als u binnen 10 werkdagen na verzending van uw kwijtscheldingsverzoek geen ontvangstbevestiging heeft gekregen, dan is het verzoek niet bij de BSGR aangekomen. Het is handig om een kopie te maken van het ingevulde formulier en de bewijsstukken voordat u het instuurt. Anders moet u opnieuw een kwijtscheldingsformulier aanvragen, invullen en opsturen.

Aanvullende informatie

Als blijkt dat wij aanvullende informatie nodig hebben om uw verzoek te kunnen beoordelen, krijgt u daarover bericht. Als u niet op dit verzoek reageert, kan uw kwijtscheldingsverzoek niet beoordeeld worden en plaatsen wij het verzoek buiten behandeling. Dit betekent dat het uitstel van betaling komt te vervallen en u de aanslag moet betalen.

Naar boven ▲