Belastinginformatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) voert de belastingtaken uit voor de in het menu hiernaast vermelde deelnemers. Klik op de deelnemer voor de belastinginformatie die op deze deelnemer van toepassing is. Daar leest u tevens per belastingsoort waarvoor de gemeente of het hoogheemraadschap de opbrengsten gebruikt.

Staat de belastingsoort die u zoekt er niet bij, dan betekent dit dat deze belastingsoort niet wordt opgelegd door BSGR. De betreffende deelnemer kan deze belasting wel zelf opleggen.

Als u eigenaar bent van een woning of een bedrijfspand in eigendom en/of gebruik heeft en uw onroerende zaak is gelegen in één van de deelnemende gemeenten, dan ontvangt u van BSGR een WOZ-beschikking. Voor meer informatie hierover klikt u hiernaast op uw gemeente en daarna op WOZ-beschikking.