Gemeente Velsen toegetreden tot de BSGR

Vanaf 1 januari 2021 heeft gemeente Velsen zich aangesloten bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De heffing van waterschapsbelasting aan de zuidkant van het kanaal werd al verzorgd door BSGR. Dit betekent dat u als inwoner van Velsen voortaan één gecombineerde aanslag krijgt voor de gemeente- en waterschapsbelasting. De BSGR verzorgt vanaf 1 januari 2021 ook de  invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. En de aanslagoplegging van leges en andere rechten.  

Uitzondering belastingplichtigen Velsen-Noord

Huishoudens in Velsen-Noord blijven twee aanslagen ontvangen, omdat zij niet onder het Hoogheemraadschap van Rijnland vallen, maar onder Hollands Noorderkwartier. Daardoor kan de BSGR de gemeentelijke belastingaanslagen niet combineren met de waterschapslasten. Woont u in Velsen-Noord en bent u belastingplichtig? Dan ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslagen van de BSGR en de aanslag waterschapslasten van het Hollands Noorderkwartier.

Automatische incasso

In plaats van tien betaaltermijnen die gemeente Velsen aanbood, hanteert de BSGR maximaal acht betaaltermijnen, waarop het aanslagbedrag van uw rekening wordt afgeschreven. U kunt zelf aangeven op welke dag het termijnbedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Als u de BSGR in het verleden al gemachtigd heeft om uw waterschapsbelasting van uw rekening te incasseren, dan hoeft u niets te doen. Heeft u de BSGR nog geen machtiging tot automatische afschrijving verleend? Dan regelt u dit eenvoudig via MijnBSGR. Voor inwoners van Velsen-Noord kan dit vanaf 1 februari.

Kwijtschelding vanaf belastingjaar 2021

Vanaf 2021 behandelt niet gemeente Velsen, maar de BSGR de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Dit geldt voor de aanslagen van 2021 en de daaropvolgende jaren. Belastingplichtigen uit Velsen-Noord kunnen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen bij de BSGR. De kwijtschelding van waterschapsbelasting in Velsen-Noord kan worden aangevraagd bij het Hollands Noorderkwartier.

Wilt u kwijtschelding aanvragen voor belastingjaar 2020 of eerder? Dan kunt u daarvoor nog terecht bij gemeente Velsen, door een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. Dit formulier vindt u op de website van gemeente Velsen.

MijnOverheid: uw aanslag digitaal ontvangen

Wilt u uw aanslag digitaal (blijven) ontvangen? Dan kunt u dit aangeven op MijnOverheid. Vink de BSGR aan bij de instanties van wie u uw berichten digitaal wilt ontvangen. Let op: u krijgt de aanslag dan niet meer in uw brievenbus.

Vragen

Heeft u vragen over de belastingaanslagen over 2020 en voorgaande jaren? Dan kunt u – ook na 1 januari 2021 – contact opnemen met gemeente Velsen. Kijk op www.velsen.nl

Heeft u vragen over de belastingaanslagen die vanaf 2021 worden opgelegd? Dan kunt u contact opnemen met de BSGR. Veel van onze medewerkers werken momenteel vanuit huis. Als gevolg hiervan zullen wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn. De telefonische bereikbaarheid is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur. U kunt uw verzoek of vraag wel dag en nacht via het contactformulier indienen. Uw reactie zal dan zo snel mogelijk worden beantwoord.

 

Naar boven ▲