Over de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Als u ons wilt bezoeken, dan vragen wij u om hiervoor eerst telefonisch (071 - 525 6200) een afspraak te maken. Let op; er geldt betaald parkeren sinds 1 november 2016. U kunt tussen 8.30 en 16.00 uur terecht aan de balie van ons kantoor voor betalingen. Aan de balie kunt u uitsluitend via pin betalen.

Adres

   

Telefoonnummer

      

Bankrekeningnummer

Kamer van Koophandel

Postadres
Postbus 1141
2302 BC Leiden

 
  

071 - 525 6200 
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 uur tot 16.00 uur

 

IBAN: NL64 INGB 0007 0605 65 
(sinds 1 januari 2016 - voorheen
ander bankrekeningnummer)

   

Nummer: 27377546

Bezoekadres
Lammenschansweg 144

2321 JX Leiden

E-mailadres

U kunt uw vragen stellen
via ons contactformulier.

 BIC: INGB NL2A

(sinds 1 januari 2016 - voorheen
ander bankrekeningnummer)

BTW-nummer

NL821609233B01

Als u ons wilt bezoeken,

graag een afspraak maken

LET OP: betaald parkeren

 

 

Bij uw betalingsopdracht altijd

het aanslagnummer vermelden

 

Belastingsamenwerking

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Eén gezamenlijke aanslag

Eén van de voordelen van de samenwerking is dat inwoners en bedrijven van de deelnemende gemeenten voortaan zoveel mogelijk één gezamenlijke aanslag voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen ontvangen. Daarnaast hebben burgers, bedrijven en instanties voor de lokale belastingen nog maar met één organisatie te maken: de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Aanslag met alleen waterschapsbelastingen

Inwoners en bedrijven van de overige gemeenten binnen het verzorgingsgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland krijgen van de BSGR alleen een aanslag waterschapsbelastingen. Dit gebied strekt zich uit van Velsen in het noorden tot aan Gouda in het zuiden. Als u precies wilt weten wat het verzorgingsgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland is, klik op werkgebied.