1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Controle hondenbelasting

Controle hondenbelasting

In opdracht van de gemeente Gouda, Katwijk, Velsen en Wassenaar is de hondencontrole weer begonnen en deze wordt dit keer uitgevoerd tot aan de zomervakantieperiode. Houders van 1 of meerdere honden zijn verplicht aangifte te doen en hondenbelasting te betalen.

Controle

De controle wordt uitgevoerd door een extern bureau; de firma Holland Ruiter of firma Legitiem. Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. De hondencontroleurs kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de belastingen voor de genoemde gemeenten. Tijdens de uitvoering van de controles wordt de 1,5 meter regel in acht genomen.

Niet thuis

Als u niet thuis bent, maakt de hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over het aanwezig zijn van honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat u op uw adres 1 of meer niet geregistreerde honden houdt, laat hij een informatiebrief met een aangifteformulier hondenbelasting achter in uw brievenbus.

Wacht niet op de controleur

Als u sinds kort een hond heeft en u heeft daarvan nog geen aangifte gedaan, adviseren wij u daarmee niet te wachten tot de controleur komt. Het snelste kunt u via MijnBSGR uw hond of honden aan- of afmelden, maar u kunt ook een aangifte- of afmeldingsformulier downloaden, printen en opsturen.

Aanslag

De hondenbelasting wordt opgelegd aan de persoon die ook de andere gemeentelijke belastingen voor het adres op zijn of haar naam krijgt. Dit is omdat de BSGR de aanslagen voor 1 adres zoveel mogelijk op 1 aanslag zet.

Tarieven

De belastingtarieven voor de honden staan vermeld onder uw eigen gemeente op de pagina ’tarieven’.

Naar boven ▲