Tarieven gemeente Zoeterwoude 2018

Afvalstoffenheffing

Vastrecht per jaar € 126,00
GFT-afval per kilogram € 0,00
Extra container GFT-container per kwartaal € 0,00
Restafval per kilogram € 0,24
Extra container restafvalcontainer per kwartaal € 8,10 (half jaar €16,20)
Verzamelcontainer restafval per kwartaal € 15,60 (half jaar €31,20)

Ondergrondse verzamelcontainer per aanbieding:

– 30 liter € 0,75
– 60 liter € 1,50

Verzamelcontainer GFT per kwartaal € 0,00

Bedrijfsinvesteringszone-bijdrage Grote Polder

WOZ-waarde tot en met € 50.000: € 75,00
WOZ-waarde € 50.000 tot € 100.000: € 255,00
WOZ-waarde € 100.000 tot 250.000: € 495,00
WOZ-waarde € 250.000 tot 500.000: € 795,00
WOZ-waarde € 500.000 tot € 1.000.000: € 1.155,00
WOZ-waarde € 1.000.000 tot 5.000.000: € 1.575,00
WOZ-waarde € 5.000.000 tot 10.000.000: € 2.055,00
WOZ-waarde vanaf € 10.000.000: € 2.595,00

Bij een heffingsmaatstaf van minder dan € 12.000 wordt geen BIZ-bijdrage geheven.

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,1171% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,3817% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,2264% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

Leidingen, kabels en buizen per strekkende meter € 4,15

Rioolheffing

Per perceel in eigendom € 260,00

Naar boven ▲