Tarieven gemeente Wassenaar 2018

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden € 271,20
Meerpersoonshuishouden € 390,60
Extra GFT-container € 50,00
Extra restafvalcontainer € 390,60

Baatbelasting

Zie de Verordeningen baatbelastingen.

Hondenbelasting

Voor een eerste hond € 83,52
Voor een tweede hond € 125,64
Voor elke volgende hond € 165,72
Per kennel € 176,40

Ondernemingsheffing

Alle panden waar een openbare aankondiging zichtbaar is: een vast bedrag van € 200 + panden > € 153.000 WOZ-waarde vermeerderd met € 2,12 per € 1.000 WOZ-waarde tot een maximum van € 900.

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,1063% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,2710% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,2343% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting.

Reinigingsrechten

Zie de tarieventabel in de Verordening reinigingsheffingen.

Rioolheffing

Voor woningen:
waterverbruik tot en met 80 m3 € 125,28
waterverbruik boven 80 m3 € 125,28 + € 1,57 extra per m3

Voor niet-woningen:
waterverbruik tot en met 120 m3 € 187,92
waterverbruik meer dan 120 m3, maar niet meer dan 1.000 m3 € 187,92 + € 1,57 extra per m3
waterverbruik boven 1.000 m3 € 1.569,52 + € 0,69 extra per m3

Toeristenbelasting

In hotels pensions, per overnachting € 2,43
Voor andere overnachtingsmogelijkheden, waaronder camping, per overnachting € 0,97

Naar boven ▲