Tarieven gemeente Waddinxveen 2018

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden € 225,72
Meerpersoonshuishouden € 284,16
Extra restafvalcontainer (grijs) € 60,00
Extra GFT-container (groen) € 60,00
Eenmalige afleverkosten € 60,00

Baatbelasting

Zie Verordeningen baatbelastingen 2018.

Begraafrechten

Zie de tarieventabel in de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Hondenbelasting

Voor een eerste hond € 77,52
Voor een tweede hond € 77,52
Voor een derde hond € 155,04
Voor een vierde hond € 232,56
Voor elke volgende hond € 77,52 meer dan de vorige hond
Per kennel € 222,48

Leges

Zie de tarieventabel in de Legesverordening.

Marktgelden

Zie tarieven in de Verordening marktgelden.

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,1429% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,3089% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,2489% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting.

Rioolheffing

Eigenarenbelasting € 181,56

Per standplaats € 45,36

Eigenarendeel alleen hemelwaterafvoer: € 45,36

Toeristenbelasting

€ 0,50 per persoon, per overnachting

Naar boven ▲