Tarieven gemeente Voorschoten 2018

Afvalstoffenheffing

Aanleunwoning € 198,84
Etagewoning met eenpersoonshuishouden € 223,68
Etagewoning met meerpersoonshuishouden € 284,88
Overige woonruimte met eenpersoonshuishouden € 264,60
Overige woonruimte met meerpersoonshuishouden € 325,92

Hondenbelasting

Voor een eerste hond € 83,52
Voor een tweede hond € 125,64
Voor elke volgende hond € 165,72
Kenneltarief € 176,40

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,1580% WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,2151% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting (niet-woningen) 0,1773% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting.

Reclamebelasting

Zie de tarieven in de Verordening reclamebelasting.

Rioolheffing

Lozing van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater € 204,72
Lozing van ander water (hemelwater) € 12,12

Toeristenbelasting

€ 1,75 per persoon, per overnachting

Naar boven ▲