1. Home
 2. /
 3. Belastingen
 4. /
 5. Tarieven
 6. /
 7. Tarieven gemeente Zoeterwoude 2023

Tarieven gemeente Zoeterwoude 2023

Soort belastingHeffingsmaatstafTarief
Onroerende zaakbelasting eigendom woningwoz-waarde0,1162%
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woningwoz-waarde0,4541%
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woningwoz-waarde0,2282%
Afvalstoffenheffingstandaardtarief vastrecht€ 185,00
Variabele deel afvalstoffenheffing (diftar)lediging 30L€ 0,83
lediging 60L€ 1,65
vervangende afvalpas€ 15,00
Reinigingsrechtenstandaardtarief vastrecht€ 185,00
Variabele deel reinigingsrechten (diftar)bedrijfspas 30L€ 0,83
bedrijfspas 60L€ 1,65
vervangende afvalpas€ 15,00
Rioolheffing eigenarenvast bedrag per perceel€ 260,00
Precariobelasting per strekkende meter leidingen, kabels en buizenVervallen

Overige heffingen in de gemeente

N. B. Leges e.d. worden niet door de BSGR afgehandeld. 

Toelichting diftar

In uw gemeente betaalt u een vast bedrag afvalstoffenheffing per woonruimte én een vast bedrag per openingshandeling / aanbieding in het vorige kalenderjaar. Voor de berekening van het variabele deel geldt dat dit voor dit belastingjaar is gebaseerd op het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van het vorige kalenderjaar.

Dit aantal wordt berekend en hangt af van 4 mogelijk situaties:

 1. U woonde het hele voorgaande jaar op uw huidige adres. Het werkelijke aantal openingshandelingen / aanbiedingen is de maatstaf.
 2. U bent ná 1 juli verhuisd binnen de gemeente en u maakt gebruik van hetzelfde inzamelmiddel als op uw oude adres. Het aantal openingshandelingen / aanbiedingen over de laatste 6 maanden van uw vorige adres wordt verdubbeld.
 3. U bent vóór 1 juli verhuisd binnen de gemeente. Het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van 1 juli tot en met 31 december wordt verdubbeld.
 4. Alle overige situaties, bijvoorbeeld:
 • U bent het afgelopen jaar verhuisd naar een andere gemeente vanuit een andere gemeente;
 • U bent het afgelopen jaar meerdere keren verhuisd;
 • U maakt gebruik van een ander inzamelmiddel dan op uw vorige adres.

In al deze situaties gaan wij dan uit van een standaardaantal openingshandelingen / aanbiedingen. Het standaardaantal is door uw gemeente vastgesteld.

Let op: Bij reinigingsrechten Zoeterwoude voor belastingjaar 2023 is de heffingsmaatstaf over kalenderjaar 2022.

Zie ook: Tarieven gemeente Zoeterwoude 2022, Tarieven gemeente Zoeterwoude 2021, Tarieven gemeente Zoeterwoude 2020

Naar boven ▲