Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2018

Leges

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een watervergunning voor:

 1. Het onttrekken van grondwater voor bouwputten, sleufbemalingen en industriële doeleinden: € 1.250
 2. Grote uitbreidingsplannen waarvan het waterhuishoudkundig opnieuw in te richten gebied groter is dan 2 hectare:
  2 – 5 hectare € 750
  5 – 10 hectare € 1.250
  10 – 15 hectare € 2.500
  15 – 20 hectare € 3.750
  20 – 25 hectare € 5.000
  25 – 30 hectare € 6.250
  30 – 35 hectare € 7.500
  35 – 40 hectare € 8.750
  45 – 50 hectare € 10.000
  50 – 55 hectare € 11.250
  55 en meer hectare € 12.500
 3. Profiel- en aswijziging waterkering, waarbij een reconstructie van de waterkering plaatsvindt: € 1.250
 4. Grote infrastructurele werken (wegen, spoorlijnen, tunnels, hoofdtransportleidingen voor gas, vloeistoffen of elektriciteit die door de kern- en beschermingszones van watergangen en keringen lopen, e.d.) en bouwprojecten (deels) binnen de kern- en beschermingszone van waterkeringen: vanaf 500 m2 € 1.000 plus voor elke 100 m2 extra een bedrag van € 500, tot een maximum van € 30.000
 5. Toeslag voor de complexiteit van een werk voor zover voor dat werk een contra-expertise vereist is: volgens raming.

Watersysteemheffing

 • Ingezetenen (gebruikers): € 105,40
 • Gebouwd (eigenaren): 0,0267% van de WOZ-waarde
 • Ongebouwd:
  – Natuurterrein: € 4,00 per hectare
  – Verharde openbare wegen: € 331,00 per hectare
  – Overige onroerende zaken: € 82,75 per hectare

Verontreinigingsheffing

 • Woonruimte eenpersoonshuishouden: € 57,10
 • Woonruimte meerpersoonshuishouden: € 171,30
 • Bedrijven: € 57,10 per vervuilingseenheid (v.e.)

Zuiveringsheffing

 • Woonruimte eenpersoonshuishouden: € 57,10
 • Woonruimte meerpersoonshuishouden: € 171,30
 • Bedrijven: € 57,10 per vervuilingseenheid (v.e.)
Naar boven ▲