Tarieven gemeente Oegstgeest 2018

Afvalstoffenheffing

Gezamenlijk perceel € 246,36
Individueel perceel minicontainer 120 liter € 205,32
Individueel perceel minicontainer 240 liter € 273,60
Extra minicontainer € 205,32

Bedrijveninvesteringszone-bijdrage KempenaeR (BIZ)

Per belastingobject € 500,- per jaar

Hondenbelasting

Voor een eerste hond € 92,28
Voor een tweede hond € 116,16
Voor elke volgende hond € 140,04
Per kennel € 516,72

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,121% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,2489% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,2323% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting.

Rioolheffing

Voor woningen:
Eenpersoonshuishouden tot 250 m3 € 168,00
Meerpersoonshuishouden tot 250 m3 € 208,80
Voor elke kubieke meter boven 250 m3 € 2,00

Voor niet-woningen:
Niet-woning tot 250 m3 € 208,80
Voor elke kubieke meter boven 250 m3 € 2,00

Toeristenbelasting

€ 2,50 per persoon, per overnachting

Naar boven ▲