Tarieven gemeente Katwijk 2018

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden € 197,64
Meerpersoonshuishouden € 287,52
Extra restafvalcontainer € 197,64

Begraafrechten

Zie de tarieventabel in de Verordening begraafrechten.

Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte

Eigenarenbelasting (woning) 0,0908% van de toegekende waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,2960% van de toegekende waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,0875% van de toegekende waarde

Raadsbesluit Aanpassing tarieven (on)roerende zaakbelastingen 2018

Havengeld

Zie de tarieven in de Verordening havengeld.

Hondenbelasting

Voor elke hond € 109,20
Per kennel € 452,88

Marktgelden

Zie de tarieventabel in de Verordening marktgelden.

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,0908% van de toegekende waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,296% van de toegekende waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,0875% van de toegekende waarde

Parkeerbelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening parkeerbelasting.

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting.

Rioolheffing

Gebruikersdeel bij een hoeveelheid afgevoerde kubieke meters van:

– Per eenheid van 0 tot 10 m3 € 41,76
– Vermeerderd met € 102,24 per eenheid van 10 tot 250 m3
– Vermeerderd met € 100,20 per volle eenheid van 150 m3 boven 249 m3

Toeristenbelasting

Voor campings, met uitzondering van de duinhuisjes op de camping, per overnachting € 0,85
In alle overige gevallen, inclusief de duinhuisjes op de camping, per persoon per overnachting € 1,20

Naar boven ▲