Tarieven gemeente Gouda 2018

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden € 258,60
Meerpersoonshuishouden € 325,80

Havengelden

Zie de tarieventabel in de Verordening havengelden.

Hondenbelasting

Voor een eerste hond € 73,8
Voor elke volgende hond € 90,6
Per kennel € 164,4

Leges

Zie de tarieventabel in de Legesverordening.

Marktgelden

Zie de Verordening marktgelden.

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,1149% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,3126% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting(niet-woning) 0,2492% van de WOZ-waarde

Parkeerbelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening parkeerbelasting.

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting

Reinigingsrecht

Per aanbieding van een plastic zak van maximaal 60 liter € 2,00
Per aanbieding ter lediging van een minicontainer van 140 liter € 4,65
Per aanbieding ter lediging van een minicontainer van 240 liter € 8,00
Per ontgrendeling van een ondergrondse inzamelcontainer met behulp van een afvalpas € 2,00

De tarieven voor bedrijfsafval worden nog verhoogd met de wettelijk verplichte BTW.

Rioolheffing

Eigenarendeel: € 219,35
Eigenarendeel alleen hemelwaterafvoer: € 21,95
Gebruikersdeel bij een hoeveelheid afgevoerde kubieke meters van:
– 400 m3 of minder € 222,60
– Meer dan 400 m3, maar niet meer dan 2.500 m3 € 222,60 + € 2,40 extra per m3
– Meer dan 2.500 m3, maar niet meer dan 10.000 m3 € 222,60 + € 1,60 extra per m3
– Meer dan 10.000 m3 € 222,60 + € 0,80 extra per m3

Staangeld

Zie de tarieventabel in de Verordening staangeld.

Toeristenbelasting

Per overnachting € 1,53

Naar boven ▲