Marktgelden

Marktgelden is een belasting voor het innemen van een plaats op een markt.

Voor wie?

De aanslag wordt opgelegd aan de vergunninghouder of degene die een standwerkersplaats inneemt.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het soort standplaats (vast, dag-, of standwerkersplaats), de marktdag waarop de plaats wordt ingenomen en de grootte van de plaats.

Naar boven ▲