Rioolheffing Voorschoten

Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren.

Voor wie?

De rioolheffing gebruikers wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand volgens de Basisregistratie personen (BRP) en de Kamer van Koophandel (KvK).

Hoogte van de aanslag

De rioolheffing gebruikers is een vast bedrag per jaar. Er gelden verschillende tarieven voor percelen waaruit huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafval water wordt afgevoerd enerzijds en overige percelen anderzijds. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente wordt de aanslag verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van de wijziging.

Bijzonderheden

Personen die een kamer huren en de sanitaire voorzieningen (douche, keuken, toilet) delen met andere kamerhuurders in de woning, hoeven onder bepaalde voorwaarden geen rioolheffing gebruikers te betalen.

Naar boven ▲