Gemeente Leiderdorp toegetreden tot de BSGR

Gecombineerde aanslag per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 ontvangt u ook de aanslagen  gemeentelijke belasting, zoals onroerende zaakbelastingen (OZB) en afvalstoffenheffing van de Belastingsamenwerking  Gouwe-Rijnland (BSGR). Voorheen kreeg u uw aanslag voor de waterschapsbelastingen al van de BSGR. Vanaf 2020 krijgt u van de BSGR dus één aanslagbiljet, met daarop zowel de gemeentelijke belastingen van Leiderdorp als de waterschapsbelastingen.

Het voordeel hiervan is dat u met vragen hierover op één adres terecht kunt, bij de BSGR.

Ook rioolheffing via aanslag BSGR

Ook de aanslag rioolheffing krijgt u met ingang van 2020 via de BSGR en niet meer via de waterleidingmaatschappij Oasen.

De rioolheffing 2019 heeft u via de voorschotnota’s aan Oasen betaald. De rioolheffing 2020 betaalt u aan de BSGR.

Automatische incasso

  • Heeft u de BSGR al gemachtigd om de waterschapsbelastingen van uw rekening af te schrijven? Dan hoeft u verder niets te doen. Vanaf 2020 worden dan ook de gemeentelijke belastingen automatisch van uw rekening afgeschreven.
  • Heeft u de BSGR niet gemachtigd voor automatische incasso? U kunt de BSGR dan alsnog machtigen om de gemeentelijke en de waterschapsbelastingen van uw rekening te incasseren. Dat kunt u eenvoudig regelen via MijnBSGR of telefonisch via 071- 525 6200.  U kunt ook gebruik maken van het Machtigingsformulier doorlopende SEPA incasso dat bij het aanslagbiljet van de BSGR is gevoegd.

Aantal termijnen automatische incasso

Het aantal termijnen waarin uw aanslag door de BSGR wordt afgeschreven bij automatische incasso is maximaal acht. U kunt wel zelf het aantal termijnen bepalen waarin u de belastingaanslag betaalt. Ook de datum waarop u de afschrijving van uw rekening wilt laten plaatsvinden mag u zelf bepalen. Kijk voor de voorwaarden hier: Automatische Incasso.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De BSGR verzorgt vanaf 2020 ook de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Voor hulp bij het invullen van uw kwijtscheldingsformulier of informatie over uw aanvraag kunt u bij de BSGR terecht. Dit geldt voor de belastingaanslagen vanaf 2020.

Aanvragen kwijtschelding over jaren vóór 2020 kunt u nog indienen bij de gemeente Leiderdorp.

Teruggave rioolheffing

Heeft u in 2019 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gehad, dan kunt u de rioolheffing over de periode maart – december 2019 nog terugkrijgen. Dit bedrag staat op de eindafrekening van uw waterverbruik die u in maart/april 2020 van Oasen ontvangt.

Zodra u de eindafrekening heeft ontvangen, kunt u een kopie sturen naar de gemeente Leiderdorp. Het bedrag wordt dan zo snel mogelijk op uw rekening gestort.

Heeft u vragen over kwijtschelding met betrekking tot de jaren vóór 2020 dan kunt u contact opnemen met Petra de Groot van de gemeente Leiderdorp, 071-5458500.

MijnOverheid: uw aanslag digitaal (blijven) ontvangen

Wilt u uw aanslag straks digitaal (blijven) ontvangen? Vink dan de BSGR aan op MijnOverheid bij de instanties van wie u uw berichten digitaal wilt ontvangen.

Let op: u krijgt de aanslag dan niet meer in uw brievenbus.

Heeft u dat voor de waterschapsbelastingen al gedaan? Dan hoeft u niets te doen.

Tip: zet de e-mailnotificatie aan. U krijgt dan altijd een e-mail als er een aanslag voor u klaarstaat. Hier leest u hoe u die notificatie aanzet: Geen aanslag ontvangen.

Naar boven ▲