Aanslag lokale belastingen 2020

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) stuurt deze week ongeveer 200.000 aanslagen gemeentelijke én waterschapsbelasting aan bedrijven en inwoners van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude.

Postbezorging

De belastingaanslagen liggen vanaf vrijdag 28 februari 2020 in de brievenbus of digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Gemeente Leiderdorp toegetreden tot de BSGR

Vanaf 1 januari 2020 is de gemeente Leiderdorp toegetreden tot de BSGR. Dit betekent dat bedrijven en inwoners van de gemeente Leiderdorp in het vervolg ook de aanslagen gemeentelijke belasting van de BSGR krijgen.

De aanslagen voor de gemeentelijke belasting worden zoveel mogelijk gecombineerd met de waterschapsbelastingen van het hoogheemraadschap van Rijnland. U krijgt dus in veel gevallen één aanslag voor alle lokale heffingen.

Met vragen over de afvalstoffenheffing, hondenbelasting, onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing en de WOZ-waarde kunt u zich tot de BSGR richten. Ook kwijtscheldingsverzoeken worden nu behandeld door de BSGR.

Bijzonderheden gemeente Zoeterwoude

Als inwoner van de gemeente Zoeterwoude krijgt u het vaste deel van de afvalstoffenheffing samen met uw andere belastingen in februari 2020. In maart 2020 krijgt u de aanslag voor het variabele deel voor het hele jaar 2019.

Het kan zijn dat u dit jaar in februari 2020 twee enveloppen ontvangt: één enveloppe met de aanslagen voor het eigenaarsdeel (WOZ-beschikking, onroerendezaakbelastingen, rioolheffing eigenaren) én een enveloppe met de aanslagen voor het gebruikersdeel (vastrecht afvalstoffenheffing of vastrecht reinigingsrechten) en waterschapbelastingen. Dit heeft voor u verder geen consequenties.

Machtiging automatische incasso

Wilt u gebruikmaken van het gemak van automatische incasso? Dat kunt u eenvoudig regelen via MijnBSGR of telefonisch via 071 525 6200.

Kies zelf uw termijnen en betaaldag!

Als u een automatische incasso heeft of afgeeft, kunt u zelf bepalen op welke dag van de maand en in hoeveel termijnen (maximaal 8) de bedragen van uw rekening worden afgeschreven. Dit kan via MijnBSGR.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie: Aanslagbiljet ontvangen?

Naar boven ▲